Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 02-01-10)Az EuroClio a világ legnépesebb nemzetközi történelemtanári szervezete. 1993-ban – a „berlini fal leomlása” után – alakult holland kezdeményezésre.2 Az EuroClio politikailag és vallásilag semleges, nemzetek-feletti nonprofit intézmény, amely a történelemtanítás ügyeiben az Európa Tanács tanácsadó testületeként működik. Alapvető értéknek tekinti az egyetemes emberi jogok deklarációját az emberi jogok európai konvencióját és az UNESCO történelemtanításra vonatkozó ajánlásait. Legfőbb közvetítő nyelve az angol, de a regionális konferenciákon a helyi nyelvek is megjelennek.

Az EuroClio alapvető célja (és küldetése) az, hogy megerősítse a történelem tantárgy helyzetét az iskolai tantervekben, illetve, hogy megvédje a történelemtanárok szakmai függetlenségét a politikai befolyásolástól. Fontos cél még a közös európai történelmi tudat tanulmányozása és összevetése a globális, illetve a regionális felfogásokkal. Ugyanakkor a Szervezet folyamatosan törekszik a tagországok történelmének és történelem­tanításának széleskörű bemutatására: igyekszik hidat építeni a különböző országok között – illetve egyes országokon belül is – annak érdekében, hogy feltárja az eltérő történelemszemléletek közötti összefüggéseket, hogy ezzel is erősítse a nemzetközi megértést és együttműködést.  Ennek érdekében az EuroClio arra törekszik, hogy összehozza a történészeket és a tanárokat Európában és az Európán kívüli országokban is, hogy megbeszéljék és megvalósítsák a múlt mindenkit befogadó tanulmányozását. (A Szervezet tevékenységét jól példázza az a többnyelvű – bosnyák-horvát-szerb történelemtankönyv -, amely 2009-ben az EuroClio szakmai közreműködésével készült el Bosznia-Hercegovinában a “Jövő tervezése” című project keretében).

Az EuroClio megalakulása óta aktívan támogatja a történelemtanári egyesületeket, illetve ahol nincsenek ilyenek, ott kezdeményezi azok létrejöttét. Összefogja a különböző országokban működő tagszer­vezetek munkáját és a közös eseményekről – nemzetközi összehasonlító projektek, tananyagok, tanárképzések, konferenciák és kiadványok – informálja a tagszervezeteket. 2009-ben az EUROCLIO több mint 60 szervezetet képvisel, több mint 40 országban. A Szervezethez többféle módon is lehet kapcsolódni:

 1. Teljes jogú tag lehet a történelemoktatás bármely szintjén szerveződő tanári egyesület.
 2. Társult tag lehet minden olyan szervezet – levéltár, könyvkiadó stb. –, amely történelmi tárgyú tudást közvetít, illetve amelynek céljai összhangban vannak az EuroClio céljaival és alapelveivel.
 3. Egyéni tag lehet mindenki, aki szimpatizál az EuroClio céljaival és/vagy támogatni kívánja a Szervezetet. 2008 óta az EuroClio Tiszteletbeli tagságot is adományoz.

Az EuroClio legfőbb döntéshozó szervezete az évente megrendezett közgyűlés, amelyen a teljes jogú tagszervezetek képviselői vesznek részt. Operatív munkáját nemzetközi irányító testület – és a hozzá tarozó Titkárság – szervezi, amely jelenleg hét főből áll. A testület elnöke: Vassiliki Sakka, az athéni egyetem történelemprofesszora. A Szervezet szorosan együttműködik az Európa Tanáccsal, az UNESCO-val, a nemzeti és regionális kormányzatokkal, egyetemekkel és más oktatás-segítő intézményekkel.

Az EuroClio hálózatának fenntartását önálló honlap (http://www.euroclio.eu), negyedévente megjelenő hírlevél (Learning and Teaching of History) támogatja, amelyeket szervesen egészítenek ki a konferenciákhoz, projektekhez, tréningekhez kapcsolódó kiadványok.

A honlap tanúsága szerint az EuroClio tagszervezetei körülbelül 40 000 szakembert tömörítenek.  A Szervezet alapítása óta körülbelül 7000 történelemtanár, illetve történész vett részt közvetlenül is különböző tevékenységekben, projektekben (helyi és nemzetközi szinten). Az EuroClio szervezésében eddig 70 nagyobb szakmai képzést tartottak (projekt alapú workshopok és tanulmányutak), 26 darab hírlevél és számtalan pedagógiai kiadvány jelent meg.


Az EuroClio 2011-es közgyűlés a Lengyelországban lesz április 8-9-e között. A korábbi konferenciák évente Hollandiában, Belgiumban, Spanyolországban, Svájcban, Magyarországon, Finnországban, Skóciában, Portugáliában, Észtországban, Csehországban, Olaszországban, Wales-ben, Litvániában, Máltán, Szlovéniában, Angliában, Cipruson és újra Hollandiában voltak.  JEGYZETEK

   1. Az ismertetést a szervezet honlapja – http://www.euroclio.eu/site/index.php – alapján, valamint Beró László, az EuroClio magyar képviselőjének segítségével állítottuk össze.
   2. Az alapító szervezetek között volt a magyarországi Történelemtanárok Egylete (TTE) is.    A cikk letölthető:
    A cikk letöltése pdf-ben

    Ugrás a cikk elejére