Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 02-03-13)


2010 szeptemberében hirdette meg  a Nemzeti Tankönyvkiadó és a CENTA Közép-európai Tanárakadémia Történelemtanári Tagozata hetedik – nyolcadik osztályosok három fős csapatai számára a „kerestetik a legjobb Töri Tudós Trió” (három fordulós, felmenő rendszerű) vetélkedőt. A verseny témája a „felemelő század” volt, nemzeti történelmünk kiemelkedő korszakának – a XIX. századnak – sokoldalú megismerése, a történelmi műveltség elmélyítése, a történelmi kompetenciák fejlesztése, az önálló ismeretszerzés bővítése.  A névválasztással utalni szándékoztunk a játékosságra, a korszakra, a történelem iránti érdeklődésre, a csoportmunkára egyaránt. Mottóul Széchenyi István gondolatát választottuk:

“Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn!”


Az 1. forduló

A felhívás „értő fülekre”, sok-sok történelmet szerető diákra és az őket felkészítő, munkájukat segítő, többletmunkát vállaló tanárkollégára talált. A vetélkedőre 188 csapat jelentkezett, az ország számos iskolájából. A területi megoszlást (a postai irányítószámok alapján) a térképen tüntettük fel:

1. térkép

1. ábra: A vetélkedő résztvevőinek területi megoszlása


A fővárosból 76 csapat nevezett a versenyre.

2. ábra

2. ábra: A fővárosi résztvevők kerületi megoszlása


A verseny lebonyolításában (feladatok összeállítása, dolgozatok javítása, a döntő levezetése) tapasztalt kollégák vettek részt, akik között egyetemi oktatót éppúgy találunk, mint tankönyvszerzőt, több évtizedes „múlttal” rendelkező szaktanácsadókat, munkaközösség-vezetőket, vezetőtanárokat, más szaktárgyi szakemberekkel (Péchy Blanka díjas magyartanár, rajz – művészettörténet, könyvtár, informatika szakos kollégák) megerősítve. A javítást természetesen – az egységes elbírálás érdekében – „munkamegosztással” végeztük, ugyanazok a feladatok ugyanazon kolléga kezébe kerültek minden fordulóban.

Az első forduló témaköre az 1800 – 1830 közötti időszakot ölelte fel. Összesen 22 feladatot kellett a versenyzőknek megoldaniuk mintegy három hónap alatt. Igyekeztünk olyan feladatsort összeállítani, melyben nemcsak tárgyi tudásra, hanem kreativitásra is szükség van. Igényli a tananyagon kívüli ismeretszerzést, könyvtár- és médiahasználatot, természetesen a kronológiai, topográfiai, forrásfeldolgozó, szövegértési, manipulatív stb. képességek használata mellett. Törekedtünk arra, hogy egyre „komolyabb” kihívásokkal találkozzanak a versenyzők, így kevés ráismerés-, ám annál több felidézés-, értelmezés- és alkalmazás-szintű feladatot állítottunk össze.

Az első forduló a következő részekből állt össze:

 1. Széchenyi István első (12 esztendős korában írt) levelének elemzése.
 2. Pest – Buda lélekszámának alakulása és ennek okai (statisztikaelemzés és “mini esszé”).
 3. A társadalom összetétele (forrásértelmezés + képi azonosítás).
 4. Hamis – igaz állítások a Himnuszhoz kapcsolódóan és az előforduló helyszínek jelölése a történelmi Magyarország vaktérképén.
 5. Forrás értelemszerű kiegészítése az Akadémia alapításáról.
 6. Széchenyi utazásai – 10 helyszín megnevezése indoklással, s ezek jelölése Európa vaktérképén.
 7. Személyek és arcképeik párosítása.
 8. Ragadványnevek és “tulajdonosaik” párosítása és időrendi sorrendbe állításuk.
 9. Megadott szempont alapján válogatás képzeletbeli újsághírek között.
 10. Történelmi apróhirdetések és lehetséges feladóik.
 11. Évszámrejtvény, a hozzá kapcsolódó személy kiválasztása (Liszt Ferenc), s meghatározott életkorához illő öt helyszín megnevezése indoklással.
 12. “Titokban” kihallgatott beszélgetés résztvevőinek felismerése.
 13. A nyelvújítás jelentősége – esszé.
 14. A nyelvújítás érdekes szavai (párosítás), ma használtos idegen szavaink “nyelvújító” magyarra fordítása.
 15. Keresztrejtvény + a megfejtéshez kapcsolódó ún. “mini” esszé.
 16. Ismerkedés a korabeli sajtóval (képi és szöveges források elemzése + az újság mai címlapjának megtervezése.
 17. Széchenyi István nagycenki birtokán – illusztráció készítése a forrás alapján.
 18. A magyaros divat és jelentősége (mini esszé).
 19. Divatlap – úri öltözék készítése a szöveges forrás alapján.
 20. Fogalom meghatározások készítése.
 21. Ismerkedés a korabeli cenzúra működésével, képzeletbeli cenzori “ítéletek” készítése (internetes információk alapján).
  Ismerkedés a debreceni Első Oskolai Átlás mibenlétével.
 22. Széchenyi István gyermek- és ifjúkorának hatása későbbi pályafutására – esszé.

A fordulót a következő eredménnyel oldották meg a versenyzők:

3. ábra

3. ábra: Az 1. forduló feladatainak összesített eredménye


A 2. forduló

A második fordulóba a 200 pont (72 %) feletti eredményt elért (maximum 282 pont) 87 csapatot hívtuk meg.

4. ábra

4. ábra: A 2. forduló résztvevőinek területi megoszlása


A budapesti résztvevők:

5. ábra

5. ábra: A 2. forduló fővárosi résztvevőinek kerületenkénti megoszlása


A forduló a Hitel megjelenésétől az aradi vértanúk kivégzéséig tartó időszakot vizsgálta 20 feladatban, a következő megoszlásban:

 1. A tavaszi hadjáratról szóló „Hadilap” készítése (vezércikkel, riportokkal, illusztrációval, eseménytörténettel) A3 méretben.
 2. A Lánchídról – Barabás Miklós festményének elemzése (szereplők, hamis-igaz állítások) a híd méretei, korabeli rajzhoz párbeszéd készítése.
 3. Széchenyi István művei a cenzor előtt – művek és vélemények egyeztetése.
 4. Alkotók és alkotásaik – párosítás.
 5. Tankönyvi kép (Landerer-nyomda) kiegészítése.
 6. Énekszóval – kottaolvasás, szövegírás, kapcsolata a forradalmi eseményekkel (mini esszé).
 7. Képrészlet helyének megkeresése, szereplőinek megnevezése
 8. Fogalomlottó.
 9. Zászlóazonosítás.
 10. Személyek szöveges és képi bemutatásának egyesítése.
 11. „A csatatéren” – szöveges forrás alapján a csaták helyszínének, időpontjának és hadvezéreinek megnevezése + jelölés vaktérképen.
 12. Mária főhadnagy – önálló ismeretszerzés a megadott irodalom alapján.
 13. Huszár (3. huszárzered) „öltöztetése”.
 14. Érdekes kifejezések magyarázata.
 15. Betűjelek szerinti időrendi sorrend + a megfejtés magyarázata (mini esszé).
 16. A Szemere-kormány tagjairól.
 17. Az 1849. évi nagycímer – rajzos feladat.
 18. Kitől származik az idézet? – válogatás a megadott szakirodalomból.
 19. Korabeli gúnyrajz értelmezése.
 20. Az aradi vértanúkról – irodalmi és képzőművészeti gyűjtőmunka, a vértanúk arcképének és aláírásaiknak párosítása, a 15. vértanú bemutatása.

A megoldások eredményessége:

6. ábra

6. ábra: A 2. forduló feladatainak összesített eredménye


A Döntő

A kiírásnak megfelelően 10 csapatot hívtunk meg a május 28-ai döntőre, melyet a Várban, a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában rendeztünk meg (a döntőről képes beszámoló található a www.ntk.hu, ill. a www.tanarakademia.hu oldalakon). A zsűri tagjai: Horváth Péter tankönyvszerző, tanár és Katona András metodikus, tankönyvszerző voltak, az elnöke tisztet pedig dr. Závodszky Géza történész, tankönyvszerző, az ELTE 2003-ban megszűnt Tanárképző Főiskolai Karának nyugalmazott főigazgatója töltötte be.


A döntőbe jutott csapatok

7. ábra

7. ábra: A döntő résztvevői1. táblázat


A bejutott 10 csapat útja a döntőig

Az első fordulóban elért eredményeik (átlag 65% – bejutott csapatoké 82,8%):

8. ábra

A döntőbe jutottak 1. fordulóban elért eredményei


A második fordulóban elért eredményeik (átlag 82% – bejutott csapatoké 89,3%) [a 100% feletti eredményt az ún. + pontokkal érték el]:

9. ábra

9. ábra: A döntőbe jutottak 2. fordulóban elért eredményei


A döntő feladatai

A döntőben összesen 8 feladat megoldásáról adtak számot a versenyzők. A felölelt időtartam az előző két forduló időszakát (is) érintette, de zömmel a század második felére koncentrált a millenniumi ünnepségekkel bezáróan.

2. táblázat

A grafikonon zöld színnel jelöltük az előzetesen elkészítendő feladatok megoldását, kék színnel az írásbeli, piros színnel a szóbeli feladatokat.

10. ábra


A végeredmény

A komoly és szoros küzdelemben az alábbi végeredmény született:

Végeredmény

Elismeréssel gratulálunk valamennyi versenyzőnek, akik tanújelét adták, hogy értik és magukénak érzik Széchenyi gondolatát, ’tisztelik a múltat, értik a jelent és munkálkodnak a jövőn’. Köszönjük tanáraik felkészítő munkáját. Nekik és valamennyi kollégánknak kívánunk sok energiát az új tanévre, s minél több – a fentiekhez hasonló – érdeklődő, tehetséges és szorgalmas tanítványt.  JEGYZETEK

   1. A szerző a CENTA Közép-európai Tanárakadémia Történelem tantárgyi kollégiumának a vezetője, s egyben a versenysorozat főszervezője is volt.    A cikk letölthető:
    A cikk letöltése pdf-ben

    Ugrás a cikk elejére