Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 04-01-01)


2013. évi, immár megújult folyóiratunk 4. évfolyamának első száma ismét a sokszínűség, a változatosság jegyében fogant, tehát nem tematikus szerkezetű, mint az előző évi számaink voltak. Örvendetes, hogy szinte minden rovatunkban jelentkeznek fiatal, kezdő tanár szerzők – Rigó Balázs, Fekete Bálint, Enzsöl Enikő –, akik első szárnypróbáltatásainak szívesen adunk teret. Ugyanakkor immár többé-kevésbé rendszeresen visszatérő szerzőink is vannak: Molnár-Kovács Zsófia, Jakab György, Tarnóczai Géza és Milkovits István. Külön örömmel köszöntjük nálunk először jelentkező tanár kollégáinkat: Egri Lászlót, Serman Katalint és Koczó Józsefet.

Tematikus szempontból a tankönyvek ügye, valamint a helytörténet oktatása és kutatása áll számunk középpontjában. Legfontosabb taneszközünket több szempontból járjuk körül. Van írásaink között olyan, amely a tankönyvügy egészét vizsgálja, némi történelmi visszapillantással (Kaposi József interjúja Závodszky Gézával), van amely tankönyvírói életutakat vizsgál a dualizmus kori Magyarországon (Molnár-Kovács Zsófia), és amely hazai (Egri László), valamint külföldi (Enzsöl Enikő) összehasonlító tankönyvelemzést tartalmaz, illetve egy tankönyvi sorozat képanyagának a vizsgálatát célozza meg (Fekete Bálint). Izgalmas helytörténet-oktatásunk harmadfélszázados múltjának áttekintő bemutatása (Rigó Balázs), de az a helyzetkép is, amely a helyismereti kiadványok ellentmondásos jelenét ismerteti (Koczó József).

Egyéb témájú írásaink közül kiemelhetünk egy történelemre épülő kompetencia alapú tantárgyközi mérést (Serman Katalin), mely komoly gyakorlati tapasztalatokkal is gazdagít bennünket. Jakab György többedszer ír folyóiratunkban is a szlovák-magyar történelemegyeztetés hányatott sorsáról. A Kaleidoszkóp rovatban folytatjuk a történelmi érdekességek közlését (Tarnóczai Géza), valamint a karácsonyi ünnepkör „körüljárása” után a húsvéti ünnepkör alaposabb megismertetésére kerítettünk sort, Milkovits István szakavatott ismertetése segítségével. Meggyőződésünk, hogy ez utóbbi, folyóiratszámunk végén szerényen meghúzódó írások napi tanítási gyakorlatunk számára is komoly segítséget nyújtanak.

Miközben örömmel nyugtázzuk, hogy gyakorló tanár kollégáink egyre nagyobb számban jelentkeznek színvonalas írásaikkal folyóiratunkban, továbbra is várunk ilyeneket régi szerzőinktől, de várjuk új kollégák jelentkezését is.A szerkesztők

Ugrás a cikk elejére