Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 05-01-08)


Az Értékorientált Pedagógia sorozat segédlete a középiskolai történelemoktatáshoz


A 9–10. évfolyamnak szánt első kötet borítójaA Szent István Társulat által kiadott Értékorientált Pedagógia sorozat célja, hogy a keresztény értékrend megjelenjen a közoktatásban, nemcsak a katolikus iskolákban, hanem más fenntartású intézményekben is. E sorozat keretében 2013 utolsó harmadában két munkatankönyv jelent meg a középiskolai történelemtanításhoz. A 9–10. évfolyamnak szánt első kötet az ókortól a XVIII. század végéig, a 11–12. évfolyam számára íródott második kötet pedig a francia forradalomtól napjainkig terjedő időszakot mutatja be, a köztörténetbe helyezve, a kereszténység történelmét – kiemelt, de korántsem kizárólagos figyelmet fordítva a katolikus egyházra.

A szerzők nem átfogó egyháztörténelmet kívántak írni, hanem a hivatalos, minisztérium által is elismert tankönyvekhez készítettek két, egyenként 10 leckét tartalmazó segédletet. Céljuk az volt, hogy kiegészítsék, illetve revideálják a tankönyvi ismereteket, és új szempontokat nyújtsanak a kereszténység története, valamint az európai kultúra és identitás megértéséhez.

Már az első kötetben találhatók olyan témák, amelyek nem szerepelnek a jelenleg használatos történelemkönyvekben, mint például a XV. század végi felfedezésekkel meginduló missziós tevékenység, vagy a török hódoltság utáni időszak egyházi újjáépítése. A második kötetben pedig a francia forradalom egyházüldözését és a keresztényszocializmus kialakulását leszámítva tulajdonképpen minden téma újdonságnak tekinthető a középiskolai történelemoktatásban. Az idén bevezetett tanterveket ismerők számára meglepő lehet, hogy a két kötet korszakhatára a XVIII. század vége. Ennek oka elsősorban az, hogy megírásukkor még nem volt ismert az új tanterv drasztikus „korszakváltása”, ezért a történelem érettségi előírásaihoz alkalmazkodtak a szerzők.

A 11–12. évfolyamnak szánt második kötet borítójaPersze jogosan merülhet föl a kérdés, hogyan lehet a segédletek új témáit a középiskolai történelemoktatásba beilleszteni. Kétségtelen, hogy az új négyosztályos gimnáziumi kerettanterv 9–10-es évfolyamán új témák beillesztése nehezebbé vált, itt elsősorban a kerettantervi témák kiegészítéséhez, új szempontú megközelítéséhez lehet használni. Ugyanakkor a négyosztályos gimnázium 11–12. évfolyamán, illetve a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok tantervében végig lehetőség van új témák tanítására. A segédletek által felkínált egyháztörténeti témák feldolgozhatók az egyes témakörök (pl. Európa és a világ a két világháború között stb.) összefoglalása előtt külön leckeként. Ugyanakkor igyekeztünk úgy megírni az egyes leckéket, hogy azok alfejezetei önállóan is megállják a helyüket, és ilyen módon is beilleszthetők legyenek a tananyagba. (A totalitárius diktatúrák és az egyházak című lecke egyes részeit például külön-külön is fel lehet dolgozni az adott ország történeténél.) A kétkötetes segédlet témái egyébként visszaköszönnek a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet által 2013-ban kidolgoztatott helyi mintatantervben is.

A kötetenként mintegy százoldalas munkatankönyvek leckéi alapvetően két részre oszthatók. A megtanulandó törzsszöveget apró betűs magyarázatok és érdekességek, valamint egy-két fogalommagyarázat és számos kép egészíti ki, hogy a diákok számára olvasmányos, informatív és – tanári segítség nélkül is – érthető legyen. Az önálló tanulást segítik a törzsszövegre feltett kérdések, illetve az adattár, amelybe a legfontosabb fogalmak, események, személyek és helyszínek kerültek. A második rész a forrás- és feladattár, amelyben szöveges dokumentumok mellett képek, ábrák, táblázatok, grafikonok és térképek szerepelnek. Valamennyi forráshoz tartozik két-három kérdés, amelyek a feldolgozást segítik. Ezt a részt összefoglaló, gondolkodtató kérdések és feladatok zárják. Ugyancsak az önálló tanulást segíti, hogy segédlet legvégén megtalálhatók a feladatok megoldásai, valamint egy fogalomtár.

Az Értékorientált Pedagógia sorozat webes felülete, a www.tudashalo.com számos kiegészítő anyagot tartalmaz a történelem munkatankönyvekhez is: a kötetben fellelhető képeket, külön feladatokat, keresztrejtvényt, a felhasznált és ajánlott irodalom jegyzékét, javaslatot a tantervbe való beillesztéshez és – ami a történelemoktatásban ma még szinte kuriózum – tanári kézikönyvet. Ez utóbbi óravázlatot és kiegészítő információkat is kínál minden leckéhez. A honlapon megtalálható a munkatankönyvek részletes tartalomjegyzéke, és bele is lehet lapozni egy-egy mintaleckébe.

A kötetek megvásárolhatóak a Szent István Társulat könyvesboltjaiban, illetve a Szent István Könyváruház internetes oldalán (http://szitkonyvek.hu/lista/11).  TARTALOM

   A 9–10. évfolyamnak szánt első kötet tartalma

   A 9–10. évfolyamnak szánt első kötet tartalma


   A 11–12. évfolyamnak szánt második kötet tartalma

   05_01_08_Gianone_tartalom2    A cikk letölthető:
    A cikk letöltése pdf-ben

    Ugrás a cikk elejére