Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 05-02-14)


Elsősorban a történelemtanárokat megcélozva, tekintsünk be egy angol mintán keresztül a nevelés-oktatás legmodernebb rendszerébe, hogyan is működhet a tanulás effektív segítése.

A Dynamic Learning rendszer a Hodder Education kiadó online platformjának része, mely minőségi tartalmakkal és egyedi eszközökkel segíti a pedagógust a tanórai felkészülésben, a leckék tervezésében és kivitelezésében. A rendszer tanítási-tanulási segédleteket nyújt a hagyományos módokon túl interaktív táblára és tanulói e-könyvekre is.

Az angol Hodder Education a második legnagyobb középiskolai tankönyvek megjelenésére szakosodott kiadó az Egyesült Királyságban, mely gyakorlatilag a tantervet minden tantárgy területén minden évfolyamon értékes támogató tananyagokkal gazdagítja – nyomtatott és digitális tartalmakkal egyaránt. Ezeken felül online értékelés, forrásbázis, (tovább)képzési szolgáltatások is elérhetőek a tanárok számára.

Termékeik a nemzetközi piacokra is eljutnak, így került az én kezembe is a Making Sense of History 1066 – 1509 című tankönyv, mely az ún. KS3 szakasz tanulóinak (Key Stage 3, 11-14 évesek) teszi a történelmet inspiráló tanulnivalóvá. A könyv azt ígéri, hogy a pedagógusokat kiváló történelemórák megtartásához segíti azzal (is), hogy támogatja a diákok fejlődését, előrehaladását, és teljesítményét. Az online található Lesson Builder „tanórakészítő” eszköz segíti a tanórák előkészítését, rendszerezését, melyek egyébként a kollegákkal is megoszthatóak, sőt, hozzárendelhetőek a diákok is, bevonhatók már az előfázisokba is. Az interaktív tananyagok magukba foglalják a tanári jegyzeteket különféle ötletekkel, differenciálási javaslatokkal, értékelési sémákkal az egyéni feladatvégzés terén is. Munkalapokat, prezentációkat is biztosít a diákok segítésére a tankönyv minél jobb feldolgozásához. Ezt animációkkal, hanganyagokkal is erősen megtámogatja. Az interaktív táblás tananyagok pedig a frontális tanítást is színesebbé, izgalmasabbá teszik, illetve a pedagógus felkészülését is megkönnyítik. Ezek a tananyagok zoomolhatóak, mozgathatóak, rákereshetőek, és nagyon jól jönnek, amikor kivetítenénk valamit az osztály elé, kiemelnénk vagy megjelölnénk valamit.

Az élményközpontúság és a diákok gondolkodtatása már az első oldalakon elkezdődik. A kulcsszó a vizsgálódás („investigation, enquiry”), mely során különböző kérdésekre keresi a könyv a válaszokat. Ezeket kell a diákoknak megválaszolniuk, s közben nyomozónak, kutatónak érezhetik magukat. A forrásokat mint bizonyítékokat („evidence”) tálalja a tankönyv. Célja, hogy a diákok érdeklődését felkeltse, és kérdésfeltevésre motiválja őket, ugyanis a történelem kiemelt céljának, a képességek fejlesztésének tekinti a jó kérdésfeltevést. Egyre több bizonyíték megvizsgálása után érkeznek a diákok abba a fázisba, amikor választ kell produkálniuk a vizsgálódás előzetes, fő kérdéseire. A tanulás előrehaladtával egyre több bizonyítékkal találkoznak, amelyek segítségével módosíthatják, alátámaszthatják, vagy éppen elvethetik korábbi hipotéziseiket. A lecke végére kell képesnek lenniük megválaszolni a vizsgálódás fő kérdéseit, és tisztában lenniük azzal, hogy a válaszuk biztos, lehetséges, vagy talán jó. Konkrét példák néhány fő kérdésre, melyekre a diákok építik fel válaszukat: Miért nyerte meg I. Vilmos a hastingsi csatát? Miért lázadtak fel a főurak I. János király ellen?

A képek is tanúsítják az online tananyag gazdag választékát, melyből a pedagógus válogathat a tanórai felkészülés során.

Az oknyomozás, a problémaközpontúság a tankönyv egész szellemiségére jellemző, mely már a leckék címében is egyértelműen látható (Mi volt az, ami…? Honnan tudhatjuk, hogy…? Miért..? )

Az ún. „Big Picture” (összkép) leckék 1-1 periódus kapcsán segítik az események kronologikus rendszerezését és a régi korokkal való azonosulást.

Összességében elmondható, hogy rengeteg forrás – legyen az írásos, képi, táblázatos, vagy képregényes formájú – áll a tanárok és diákok rendelkezésére. A tankönyv modern szemlélete kiválóan segíti a kritikus, problémaközpontú gondolkodást, és az interaktív tananyagfeldolgozást, melyet a diákok nem csak készen kapnak, hanem jól felépített, lépcsőzetesen kialakított rávezető kérdések segítségével találkoznak munkájuk során.

A kiadó oldalán böngészve, további értékes tartalmakkal lehet találkozni: a Making sense of History sorozat napjainkig dolgozza fel a (főleg angol) történelmet. De nem csak a történelemmel kapcsolatos tartalmakkal találkozhatunk, hanem gyakorlatilag minden tantárgy és tudományterület képviseltetve van a válogatott tananyagok által, így bárki találhat kiegészítő tananyag-tartalmakat a tanóráihoz.

***

További információ a Dynamic Learning rendszeréről:    A cikk letölthető:
    A cikk letöltése pdf-ben

    Ugrás a cikk elejére