Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 07-01-06)

Segédlet a Műhely rovatban megjelent tanulmány témáinak a feldolgozásához

Összeállította: Gyertyánfy András


Magyarország a XVIII. században

23. rész

Kezdete Vége Témája
00.30 3.49 a lőcsei fehér asszony története
3.49 5.04 Magyarország területe, népessége a XVIII. században
5.04 7.46 pestisjárványok
7.46 8.31 a részekre osztott Magyarország tartományai
8.,31 10.22 mértékegységek
10.22 12.32 koronázás, uralkodók a XVIII. században
12.32 13.29 Pragmatica Sanctio
13.29 15.00 a hercegprímási cím története
15.00 17.52 az osztrák örökösödési háború, „vitam et sanguinem”
17.52 21.12 a hétéves háború, Hadik András Berlinben
21.12 24.02 Mária Terézia Gödöllőn

  24. rész

  Kezdete Vége Témája
  00.30 2.37 posta, utazás, Mária Terézia Vácott
  2.37 5.32 kastélyok, Eszterháza
  5.32 6.49 a nemesi testőrség, Theresianum, Bécs jelentősége
  6.49 7.52 A varázsfuvola
  7.52 9.50 az országgyűlés működése, az abszolutizmus
  9.50 11.45 a lottó születése
  11.45 12.15 II. József
  12.15 16.19 Mariazell, Kiscell
  16.19 17.40 Mária Terézia és II. József ellentmondásos reformjai
  17.40 21.07 a madéfalvi veszedelem és a székelyek vándorútja
  21.07 23.40 a nevezetes tollvonás
  23.40 24.20 II. Lipót


  A reformkor

  25. rész

  Kezdete Vége Témája
  00.30 1.41 a mezőgazdasági konjunktúra
  1.41 4.05 a pesti főtér és a piacok
  4.05 7.50 a magyar jakobinusok
  7.50 11.12 a Nemzeti Múzeum és Könyvtár alapítása
  11.12 14.12 a napóleoni háborúk, a győri csata
  14.12 16.22 a Himnusz
  16.22 18.16 a követválasztás
  18.16 21.04 az országgyűlés
  21.04 23.44 az MTA alapítása

   26. rész

   Kezdete Vége Témája
   00.30 5.19 József nádor élete
   5.19 7.45 a Magyar Színház létrejötte
   7.45 11.18 az 1838-as pesti árvíz
   11.18 13.29 posta, közlekedés
   13.29 16.52 a Lánchíd építése
   16.52 18.51 a 0 kilométerkő története
   18.51 23.20 Petőfi házassága és gr. Teleki Sándor pályája


   Az 1848-as forradalom

   27. rész

   Kezdete Vége Témája
   00.30 2.17 az európai forradalmak, március 15.
   2.17 4.12 a Nemzeti Dal története
   4.12 6.33 Táncsics élete
   6.33 9.34 Pozsony, Bécs, Batthyány kinevezése


   Az 1848-49-es szabadságharc

   27. rész

   Kezdete Vége Témája
   9.34 10.40 a honvédelem ügye, bankjegykibocsátás
   10.40 12.46 a Kossuth-bankó
   12.46 13.40 Jellačić támadása
   13.40 15.06 Kossuth toborzókörútja, ceglédi beszéde
   15.06 17.57 István nádor lemondása, Lamberg és Latour
   17.57 20.44 a pákozdi csata
   20.44 21.40 a schwechati csata
   21.40 23.55 a Bem elleni merénylet története, Bem későbbi pályája

    28. rész

    Kezdete Vége Témája
    00.30 1.45 a trónváltás, az OHB
    1.45 3.45 Gábor Áron
    3.45 4.45 Windisch-Grätz támadásától Kápolnáig
    4.45 6.28 nők a harcban, Mária főhadnagy története
    6.28 7.19 az olmützi alkotmány
    7.19 8.32 a trónfosztás és a Függetlenségi Nyilatkozat
    8.32 12.07 a tavaszi hadjárat, pest-budai károk, Hentzi szobrának története
    12.10 13.25 a varsói segítségkérés, erdélyi harcok
    13.25 17.00 Petőfi arcképének története
    17.00 19.44 Temesvár, Világos
    19.44 22.58 Arad
    22.58 24.12 értékelés


    Önkényuralom és kiegyezés

    29. rész

    Kezdete Vége Témája
    00.30 3.55 Haynau és a Lánchíd
    3.55 6.28 a Citadella
    6.28 10.01 az Új Épület, Batthyány Lajos, Teleki Blanka
    10.01 12.27 emigránsok, Andrássy Gyula pályája 1867-ig
    12.27 14.31 a Bach-korszak mérlege
    14.31 18.16 a Rückblick és Széchenyi
    18.16 21.42 aktív ellenállók, Libényi János
    21.42 24.03 az emlékezés tárgyai, ékszerek

     30. rész

     Kezdete Vége Témája
     00.30 2.37 ruhák a Bach-korszakban
     2.37 3.34 a passzív ellenállás
     3.34 5.04 Deák az Angol Királynőben
     5.04 8.32 a walesi bárdok története
     8.32 11.17 betyárvilág, Rózsa Sándor
     11.17 13.37 1860, Forinyák Géza
     13.37 15.30 az 1860-61-es országgyűlés
     15.30 18.28 Teleki László halála
     18.28 21.22 a provizórium és a húsvéti cikk
     21.22 22.57 a Kasszandra-levél
     22.57 24.00 a kiegyezés értékelése

      31. rész

      Kezdete Vége Témája
      00.30 2.13 Andrássy kinevezése, a pénzek
      2.13 3.15 a választójog és az országgyűlés működése
      3.15 3.47 a honvédség
      3.47 6.18 Ferenc József és Erzsébet
      6.18 7.58 a koronázás
      7.58 8.20 a közös ügyek


      A gazdaság föllendülése. Budapest, a világváros

      31. rész

      Kezdete Vége Témája
      8.20 12.29 nagy temetések a korban
      12.29 12.59 a nemzetiségek helyzete
      12.59 16.47 híres vállalatok, márkanevek
      16.47 17.22 Tisza Kálmán
      17.22 19.33 tudósok, feltalálók
      19.33 22.34 vasút, Budapest, a Nagykörút-csatorna, rakpartok, villamos, telefon

       32. rész

       Kezdete Vége Témája
       00.30 1.21 Wekerle első kormányzása
       1.21 4.46 a millennium, építkezések, a földalatti


       A társadalom

       31. rész

       Kezdete Vége Témája
       22.34 23.58 a tiszadobi kastély

        32. rész

        Kezdete Vége Témája
        4.46 5.29 Széll Kálmán
        5.29 8.07 a balatoni fürdőzés
        8.07 10.17 festészet
        10.17 13.12 cigányzene, prímások
        13.12 17.14 színház, operett, színésznők
        17.14 20.05 sport, Kincsem
        20.05 21.00 a századelő válsága
        21.00 23.30 Herkulesfürdő
        23.30 23.50 háborús törvények


        Az első világháború és a versailles-i békerendszer

        33. rész

        Kezdete Vége Témája
        00.30 5.30 a szarajevói merénylet
        5.30 7.37 a rövid háború ígérete, háborús emlékművek
        7.37 8.14 frontok
        8.14 11.17 a Monarchia középcímere
        11.17 12.42 az 1916-17-es sikerek
        12.42 15.58 az olasz front, áldozatok
        15.58 19.00 IV. Károly koronázása
        19.00 20.26 hátország és frontok, az összeomlás
        20.26 24.05 a Csárdáskirálynő


        A forradalmak időszaka (1918-1920)

        34. rész

        Kezdete Vége Témája
        00.30 1.15 a Csárdáskirálynő
        1.15 2.43 a Monarchia felbomlása, az őszirózsás forradalom
        2.43 5.55 Tisza meggyilkolása
        5.55 8.46 az őszirózsás forradalom, választójog, földreform, honvédelem
        8.46 11.41 a köztársaság kikiáltása
        11.41 13.10 miért nem volt katonai ellenállás?
        13.10 15.29 Balassagyarmat megvédése
        15.29 19.46 Vix-jegyzék, március 21., vörös terror
        19.46 21.03 művészek a rendszer mellett
        21.03 24.10 a bukás okai, a Tanácsköztársaság szerepe a területi veszteségben

         35. rész

         Kezdete Vége Témája
         00.30 1.15 a román megszállás
         1.15 3.48 Bandholtz tábornok
         3.48 5.05 Horthy bevonulásától kormányzóvá választásáig


         A trianoni béke

         35. rész

         Kezdete Vége Témája
         5.05 8.05 a béke aláírása, visszhangja
         8.05 12.25 Somoskőújfalu
         (12.25-től 21.27-ig a következő leckéknél)
         21.27 24.25 revíziós propaganda – Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország

          36. rész

          Kezdete Vége Témája
          0.30 4.41 Sopron
          4.41 7.44 a revíziós politika, Rothermere lord, Endresz György


          Gazdaság, oktatás, társadalom

          35. rész

          Kezdete Vége Témája
          17.30 19.29 gazdasági reformok, pengő
          19.29 21.27 kultúrpolitika, a Szegedi Egyetem

           36. rész

           Kezdete Vége Témája
           7.44 8.34 a világgazdasági válság, a Károlyi-kormány
           8.34 11.10 a biatorbágyi merénylet


           A politikai rendszer. A zsidókérdés

           35. rész

           Kezdete Vége Témája
           12.25 17.30 a királypuccsok

            36. rész

            Kezdete Vége Témája
            11.10 12.20 Gömbös Gyula
            12.20 12.38 Darányi Ignác
            12.38 13.38 Imrédy Béla


            Magyarország a háború első szakaszában

            36. rész

            Kezdete Vége Témája
            13.38 14.11 az 1. bécsi döntés
            14.11 14.54 Teleki miniszterelnöksége, a 2. zsidótörvény
            14.54 18.51 Seress Rezső és a Szomorú vasárnap
            18.51 20.10 az 1939-es választások, a kárpátaljai bevonulás
            20.10 24.05 Teleki öngyilkossága

             37. rész

             Kezdete Vége Témája
             00.30 3.39 hadüzenet az Szovjetuniónak és az USA-nak
             3.39 7.50 fegyvereink, a csepeli gyár története
             7.50 9.00 Kállay kinevezése, a doni hadsereg kiszállítása
             9.00 11.42 Horthy István halála
             11.42 12.42 a doni katasztrófa


             A borzalmak esztendeje: 1944-1945

             37. rész

             Kezdete Vége Témája
             12.42 13.32 tárgyalások az angolokkal
             13.32 19.37 Karády Katalin és Jávor Pál
             19.37 21.13 a német megszállás
             21.13 24.04 Kállay Miklós későbbi sorsa

              38. rész

              Kezdete Vége Témája
              00.30 3.45 az ellenállás, Bajcsy-Zsilinszky Endre
              3.45 4.40 deportálások, mozgósítás, bombázás
              4.40 6.35 a kiugrási kísérlet
              6.35 10.54 a budapesti zsidók üldözése, az embermentők
              10.54 11.34 totális mozgósítás, Szálasi tervei
              11.34 13.16 a sziklakórház
              13.16 19.40 Budapest ostroma, szovjet parlamenterek, a kitörési kísérlet
              19.40 20.53 a Tavaszi ébredés hadművelet
              20.53 23.40 a kárpátaljai magyarok elhurcolása
              23.40 24.00 veszteségek


              A Rákosi-korszak

              39. rész

              Kezdete Vége Témája
              0.30 1.30 a kommunisták szerepe
              1.30 4.53 április 4-e a felszabadulás ünnepe, a Szabadság-szobor
              4.53 8.06 háborús károk, a Kossuth-híd
              8.06 10.48 földreform, választások 1945-ben, a köztársaság kikiáltása
              10.48 12.36 a Rajk-per
              12.36 14.55 Károlyi sorsa 1945 után
              14.55 17.45 infláció, forint
              17.45 20.30 Guszev kapitány története
              20.30 21.52 az 1949-es alkotmány
              21.52 23.07 a budapesti trolibuszhálózat
              23.07 23.50 államosítások, tanácsrendszer

               40. rész

               Kezdete Vége Témája
               0.30 1.23 Sztálin halála, Nagy Imre reformjai
               1.23 3.56 Recsk
               3.56 5.36 a nehézipar fejlesztése, Sztálinváros
               5.36 9.02 a magyar narancs és más kísérletek
               9.02 13.01 1848/49 átértékelése, a Kossuth-szobor története
               13.01 16.05 fegyverkezés, vasfüggöny a déli határon
               16.05 20.05 tömegsport, a Népstadion, olimpiai tervek
               20.05 20.59 Nagy Imre leváltása
               20.59 23.25 a Rákosi-atombunker
               23.25 23.53 hidegháborús hisztéria és nélkülözés


               Az 1956-os forradalom

               41. rész

               Kezdete Vége Témája
               0.30 2.48 Rajk újratemetése, a Petőfi-kör, a MEFESZ, a 16 pont, okt. 23. kezdete
               2.48 6.47 Kossuth-címer, Rákosi-címer, lyukas zászló
               6.47 8.20 okt. 23. eseményei, a Rádió ostroma
               8.20 13.51 az „országházi stúdió”: Egmont-nyitány, innen közvetített beszédek, Nagy Imre nov. 4-i rádióbeszéde, Bibó nyilatkozata, segélykérések, az ÁHZ szilveszteri hangversenye
               13.51 15.35 a szovjet beavatkozás, a fegyveres harc kezdete
               15.35 19.10 a Kossuth-téri sortűz
               19.10 22.06 Corvin-köz, Kilián-laktanya
               22.06 24.12 sortüzek, a forradalom győzelme okt. 27. este

                42. rész

                Kezdete Vége Témája
                0.30 1.35 az új kormány és programja
                1.35 3.58 a Köztársaság-téri események
                3.58 5.24 szovjet döntés a beavatkozásról, kilépés a Varsói Szerződésből
                5.24 8.52 Kádár Moszkvában
                8.52 13.17 a tököli tárgyalások, Maléter lefogása
                13.17 14.12 Kádár érkezése, Nagy Imre menekülése
                14.12 18.30 Mindszenty menekülése, korábbi kiszabadításának története
                18.30 19.10 forradalmi törekvések nov. 4-e után
                19.10 21.30 Melbourne
                21.30 24.00 munkástanácsok, tüntetések, sortüzek, statárium

                 43. rész

                 Kezdete Vége Témája
                 0.30 2.03 megtorlás, ellenállás
                 2.03 5.09 MUK, a Munkásőrség felállítása, 1957. május 1-je
                 5.09 6.27 Nagy Imre-per és más perek


                 A Kádár-korszak

                 43. rész

                 Kezdete Vége Témája
                 6.27 8.57 a mezőgazdaság kollektivizálása, KISZ építőtáborok
                 8.57 11.52 életszínvonal-politika, új gazdasági mechanizmus, a prágai tavasz
                 11.52 15.58 gulyáskommunizmus, legvidámabb barakk, ifipark, tabuk, TTT, letartóztatások, úttörők, utazási szabadság, másodállás, egyetemi felvételi, cinizmus, kettős tudat, hazugságok
                 15.58 17.11 a kádári kompromisszum, az írott szabályok be nem tartása, Kádár népszerűsége
                 17.11 18.17 Trabant, víkend
                 18.17 19.25 a reform leállítása
                 19.25 23.13 március 15-e a ’70-es és a ’80-as években
                 23.13 24.15 az olajárrobbanás hatásai

                  44. rész

                  Kezdete Vége Témája
                  0.30 1.16 az eladósodás
                  1.16 5.05 a Nyugati téri felüljáró


                  A rendszerváltás

                  44. rész

                  Kezdete Vége Témája
                  5.05 6.50 a népszerűség csökkenése, Kádár felmentése
                  6.50 11.46 ellenzéki csoportok
                  11.46 12.36 világútlevél, bevásárlóturizmus
                  12.36 16.55 a határzár lebontása
                  16.55 17.33 az újratemetés, Kádár halála, a Nemzeti Kerekasztal
                  17.33 20.14 az NDK-s migráció és a sorompónyitás
                  20.14 23.29 az NKA-megállapodás aláírása, az alkotmány elfogadása és kihirdetése
                  23.29 24.20 a Kádár-korszak unalma – a rendszerváltás gyorsasága


                   A cikk letölthető:
                   A cikk letöltése pdf-ben

                   Ugrás a cikk elejére