Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 10-03-02)


 

2019. december 8-án életének 90. évében elhunyt Ormos Mária Széchenyi-díjas történész, a XX. századi európai és magyar történelem nemzetközileg is elismert kutatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem volt rektora, a PTE BTK Történettudományi Intézet professzor emeritája.

Ormos Mária tudása enciklopédikus jellegű, történeti érdeklődése pedig rendkívül szerteágazó volt, amelyet könyveinek és tanulmányainak széles tematikája bizonyít: a XX. századi magyar történelem részkérdéseitől, fontos egyetemes történeti események szintetizáló összefoglalásán és a diplomáciatörténeti kutatásokon át, a történettudomány módszertani alapkérdéseinek, történetfilozófiai összefüggéseinek vizsgálatáig terjedt.

A Történelemtanítás online folyóirat szerkesztősége Ormos Mária emlékének az általa írott történettudományi könyvek listájának összeállításával tiszteleg, mert életműve tovább él.

(A bibliográfiát készítette: Horváth Klára a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont könyvtárosa)

 

Ormos Mária művei

  • Az 1924. évi magyar államkölcsön megszerzése. Értekezések a történeti tudományok körből. Új sorozat: 32. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964.
  • Merénylet Marseille-ben. Népszerű történelem. Budapest: Kossuth Kiadó, 1968. 1984.
  • Franciaország és a keleti biztonság: 1931-1936. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1969.
  • Háború Etiópia földjén. Népszerű történelem. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1970.
  • Az európai biztonság kérdései a két világháború között. Történelemtudomány – történelemtanítás 3. Budapest: Tankönyvkiadó, 1972.
  • A Matteotti-ügy. Népszerű történelem. Budapest: Kossuth Kiadó, 1973.
  • Le problème de la sécurité et l’Anschluss. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae; 124. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975.
  • Világtörténet képekben II. Újkor, legújabb kor / Hanák Péter, Márkus László, Ormos Mária, Ránki György. Budapest: Gondolat Kiadó, 1975. 1981.
  • Európai fasizmusok / Ormos Mária, Incze Miklós. Budapest: Kossuth Kiadó, 1976.
  • Európa és Magyarország. In: Magyarország története tíz kötetben, 1918-1919/1919-1945. 8/1-2. / Juhász Gyula, Berend Iván. Szerk. Pach Zsigmond Pál, Ránki György, Hajdu Tibor, Tilkovszky Lóránt. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1978. 1984. 349-386.
  • A nők a történelemben. Budapest: Táncsics Kiadó, 1979.
  • Faschismus und Krise: Über einige theoretische Fragen der europäischen faschistischen Erscheinungen / Ormos Mára, Incze Miklós. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 173. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980.
  • Világtörténet évszámokban I-III. Engel Pál, Ormos Mária. Budapest: Gondolat Kiadó, 1982. 1988.
  • Padovától Trianonig 1918-1920. Budapest: Kossuth Kiadó, 1983. 1984.
  • Nácizmus, fasizmus. Budapest: Magvető Kiadó, 1987.
  • Mussolini: Politikai életrajz. Budapest: Kossuth Kiadó, 1987. 2019.
  • From Padua to Trianon 1918-1920. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990.
  • Civitas fidelissima. Győr: Gordiusz Kiadó, 1990. Szekszárd: IPF Monográfia, 1999.
  • „Soha, amíg élek!” Az utolsó koronás Habsburg puccskísérletei 1921-ben. Pannónia könyvek. Pécs: Baranya Megyei Könyvtár, 1990.
  • From Padua to the Trianon, 1918-1920. Boulder (CO): Social Science Monographs, 1990.
  • A Hitler-életrajz buktatói. História könyvtár: Előadások a történettudomány műhelyéből 3. Budapest: História – MTA Történettudományi Intézet, 1993.
  • >Hitler. Budapest: T-Twins Kiadó, 1993. 1994.
  • A „barna” birodalom. Antifasiszta füzetek. Budapest: Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, 1995.
  • Iratok a magyar diplomácia történetéhez: 1956-1989. B-sorozat. Ormos Mária, Vida István. Budapest: MTA Jelenkor- kutató Bizottság, 1995.
  • Documents diplomatiques français sur l’histoire du Bassin des Carpates 1918-1932. Vol. 2. / Ádám Magda, Litván György, Ormos Mária. Budapest: Akadémiai Kiadó,
  • Mussolintől Hitlerig. In: Diktátorok-diktatúrák / Ormos Mária, Székely Gábor, Krausz Tamás, Harsányi Iván, Pankovits József, Erényi Akik nyomot hagytak a 20. századon 3. Budapest: Napvilág Kiadó, 1997. 27-47.
  • Hitler. Második, változatlan kiadás. Budapest: Polgár Kiadó, 1997. Kossuth Kiadó, 2018.
  • Magyarország a két világháború korában 1914-1945. Történelmi kézikönyvtár. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1998. 2006.
  • Hitler, Sztálin / Ormos Mária, Krausz Tamás. Budapest: Pannonica Kiadó, 1999.
  • Documents d’archives françaises sur l’histoire du bassin des Carpates. Vol. 3. / Ormos Mária, Litván György, Litván Katalin, Majoros István. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999.
  • Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről: 1. köt. 1918-1919. / Ádám Magda, Ormos Mária. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999.
  • Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós I-II. Pokoljárás a médiában és a politikában. Budapest: PolgART Kiadó, 2000.
  • Mussolini I-II. Második, kiegészített kiadás. Budapest: PolgART Kiadó, 2000.
  • Magyar-kínai kapcsolatok 1956–1959. Dokumentumok / Ormos Mária, Vida István, Szobolevszki Sándor. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Jelenkor-kutató Bizottság, 2001.
  • Mussolini-Franco / Ormos Mária, Harsányi Iván. Budapest: Pannonica Kiadó, 2001.
  • A Károlyi-kérdés. In: Gerő András (szerk.) A magyar történelem vitatott személyiségei, 1. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 130-041.
  • Hitler élete és kora. Budapest: Pannonica Kiadó, 2003.
  • Európa a nemzetközi küzdőtéren: Felemelkedés és hanyatlás 1814-1945. Osiris tankönyvek / Ormos Mária, Majoros István. Budapest: Osiris Kiadó, 2003.
  • A történelem és a történettudományok. Európai iskola. Budapest: Tankönyvkiadó, 2003.
  • A gazdasági világválság magyar visszhangja 1929-1936. Budapest: PolgART, 2004.
  • Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről: 2. köt. 1919-1920 / Ádám Magda, Ormos Mária. Budapest: Akadémiai Kiadó,
  • Magyar-román kapcsolatok 1956–1958. Dokumentumok. / Ormos Mária, Vida István. Budapest: Paulus-Publishing Bt., 2004.
  • Magyarország és a világ: diplomáciatörténet. / Ormos Mária, Gecsényi Lajos, Vida István. Budapest: Gondolat Kiadó, 2005.
  • A történelem vonatánEurópa és Magyarország a 20. században. Budapest: Múlt és Jövő Könyvkiadó, 2005.
  • Magyarország és a versailles-i békerendszer. In: A magyar történelem vitatott személyiségei. 4. köt. / Ormos Mária, Hermann Róbert, Pritz Pál, Jeszenszky Géza. Budapest: Kossuth Kiadó, 2005. 85-97.
  • Közép-Európa – Volt? Van? Lesz? A fogalom változásai a 19-20. században. Budapest: Napvilág Kiadó, 2007.
  • Hungary in the age of the Two World Wars 1914-1945. New York (NY): Boulder, 2007.
  • Németország története a 20. században – A német egységtől a német egységig. Budapest: Rubicon Kiadó, 2008.
  • Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20-21. században. Budapest: Napvilág Kiadó, 2009.
  • Világháború és forradalmak, 1914-1919. Magyarország története 17. Főszerk. Romsics Ignác. Budapest: Kossuth Kiadó, 2009. 2013.
  • A katedrától a halálsorig. Ágoston Péter 1874–1925. Budapest: Napvilág Kiadó, 2011.
  • Van-e történelem? Budapest: Kossuth Kiadó, 2012.
  • Múlt a jelenben. Budapest: Kossuth Kiadó, 2013.
  • Megroppan a világrend. Nagyhatalmak úton egy új világrend felé 2. Ormos Mária. Argumentum Kiadó, 2016.
  • A Föld felfedezése és meghódítása: Nyugat-Európa a csúcson. Budapest: Kossuth Kiadó, 2016.
  • Remények és csalódások. Budapest: Kossuth, 2017.
  • Gondolatok az ember történetéről: időutazások a Föld nevű égitesten 800 és 1500 között. Budapest: Kossuth, 2018.

   

  Forrás: MTMT publikációs lista
  https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001877


   A cikk letölthető:
   A cikk letöltése pdf-ben

   Ugrás a cikk elejére