Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 10-03-14)


2019. szeptember 9-11. között a németországi Tutzingban zajlott az International Society for History Didactics (ISHD, Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság) éves konferenciája, amelyet 2019-ben a „Migration and History Education”, azaz a migráció és a történelemtanítás kérdései köré szerveztek.

A bajorországi starnbergi tó partján fekvő Akademie für Politische Bildung intézetben összegyűlt közel kilencven szakember a világ minden tájáról képviselte a történelemdidaktika tudományos diszciplínáját, Nagy-Britanniától Moszkváig, Norvégiától Dél-Afrikáig, az Egyesült Államoktól Japánig.

 

1. kép: A konferencia elnöksége. (A képről hiányzik Joanna Wojdon)

 

Szeptember 9-én a konferenciát Dr. Susanne Popp professzornak, az ISHD német elnökének a bevezető szavai nyitották meg, majd őt követte Dr. Dirk Hoerder professzor (Arizona State University) bevezető plenáris előadása „Global migration, national states and history education” címmel.

A konferencia három napja alatt 14 szekcióban összesen 42 előadás hangzott el. Az ISHD-nek 2019-ben megközelítőleg 150 tagja van, akiknek a jelentős része Tutzingban személyesen is jelen volt. Ezenkívül (újdonságként most először) volt egy háromfős „Ifjú kutató” szekció is. A társaság, amely alapításakor eredetileg német, francia és angol nyelven kezdett működni, az utóbbi években (részben a nemzetközi dimenziójú publikációs kényszer miatt is) domináns angol nyelvűvé alakult át. S bár a társaság tagjainak túlnyomó többsége minimálisan két-, de gyakran háromnyelvű, idén is az összes előadás angolul hangzott el.

A „Migration and History Education” nyilvánvalóan nem véletlen témaválasztás volt az ISHD vezetése részéről. Mivel az előadások folyamatosan párhuzamos szekciókba zajlottak, ezért nem volt lehetséges minden előadást meghallgatni. Azt azért így is el lehet mondani (a nyitó előadás, a hallott előadások többsége és a nyilvános szakmai diskurzus alapján), hogy a konferencia általános hangulata jellemzően a mai „német” hangulatban zajlott. Azaz: a migráció ősrégi történeti jelenség, mai formái megértést, befogadást és támogatást igényelnek. Kritikus vagy egyáltalán óvatos hang csak elvétve hangzott el, bár épp Wolfgang Hasberg kölni professzor mutatott rá, hogy nemcsak a migráció egy meglehetősen új keletű fogalom, de bizonyos formái egészen újszerű társadalmi jelenségnek számítanak.

Az ISHD-t Németországban alapították 1980-ban (vagyis 2020-ban lesz a társaság 40 éves), és egészen 1989-ig kizárólag nyugat-európai tagjai voltak. Jelen állapotában Közép- és Kelet-Európa még mindig szerényen képviselteti magát. 2019-ben Ausztriából egy előadó volt. Szlovákiából kettő: Vajda Barnabás (Észak-Komárom) és Alžbeta Bojková (Kassa), az előbbi East–West migration during the Cold War címmel előadást is tartott. Magyarországról három fő jelentkezett be előadással: Dr. Nagy Marianna (Károli Gáspár Református Egyetem) a „Migration from different perspectives in Hungarian history textbooks” című előadással, valamint a Dr. Jancsák Csaba – Képíró Ágnes (Szegedi Egyetem) szerzőpáros a „Trans-historical social values and history education in Hungary: value crisis and change of values” című előadással; az első kettő nevezett távollétében a jelenlévők csak Képíró Ágnest hallhatták előadni. Sajnos programütközés miatt sem F. Dárdai Ágnes professzor (Pécsi Egyetem), sem Dr. Kaposi József (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) nem tudott személyesen jelen lenni Tutzingban. Lengyelországot Dr. Joanna Wojdon (Wroclawi Egyetem) képviseli évek óta, és ő egyúttal az ISHD elnökségének is a tagja. Ugyanakkor Csehországból évek óta nem volt jelentkező (sem ISHD-tag, sem konferencia-előadó), nem is beszélve Romániáról vagy Bulgáriáról. Érdekes viszont, hogy a balti térség és Oroszország hagyományosan képviselteti magát.

 

2. kép: A magyar Képíró Ágnes előadása

 

A második nap estéjén került sor a 2019 nyarán a tagság által megválasztott elnökségi tagok beiktatására, valamit a társaság elnökének megválasztására ill. tagság általi megerősítésére. Az ISHD elnöke (ismét) Susanne Popp professzor lett (Augsburgi Egyetem). Mellette Markus Furrer (Luzerni Egyetem, Svájc) lett az alelnök és pénztárnok. A héttagú elnökség további tagjai: Terry Haydn (Norwichi Egyetem, Anglia), Joanna Wojdon (Wroclawi Egyetem, Lengyelország), Elize van Eeden (Vanderbijlpark Egyetem, Dél-Afrika), Mare Oja (Észtország) és Dennis Röder (Németország).

 

3. kép: Az egyik szekció résztvevői (jobb szélen a cikk szerzője, mellette Elizabeth Erdmann, a Társaság korábbi elnöke)

 

A Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság 2020 nyarán a lengyelországi Poznańban szervezendő nemzetközi történészkongresszuson képviselteti magát három panellel. A tervek szerint 2021-ben a svájci Luzernben, 2022-ben pedig az észtországi Tallinban szerveződik az ISHD éves nemzetközi konferenciája.


    A cikk letölthető:
    A cikk letöltése pdf-ben

    Ugrás a cikk elejére