Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

 

(folyóiratszám: 2023. évi 4.)
(hivatkozási azonosító: 14-04-02)

 

Susanne Popp, az Augsburgi Egyetem történelemdidaktika professzora, a Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság leköszönő elnöke 2023. november 16-án videofelvételen köszöntötte a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata könyvbemutatójának résztvevőit. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltárban tartott programon F. Dárdai Ágnes professzor emerita mutatta be a Hungarian Educational Research Journal Trends and Patterns in History Didactics című tematikus számát, melynek szerkesztője F. Dárdai Ágnes, Kaposi József és Susanne Popp volt. Ennek alkalmából küldte el köszöntőjét Susanne Popp, melynek teljes szövegét közöljük.

   

  Tisztelt Fischerné Dárdai Ágnes Professzor Asszony, tisztelt Kaposi József Tanár Úr, tisztelt folyóirat szerkesztők, kedves vendégek!

  Nagy megtiszteltetés és öröm számomra – mint a Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság hosszú évekig hivatalban lévő korábbi elnökének –, hogy felkérést kaptam köszöntő beszéd megfogalmazására a nemzetközileg is elismert Hungarian Educational Research Journal tematikus számának megjelenésekor, melyet a történelemdidaktika tudományágának szenteltek. Ez a kötet igen jelentős a nemzetközi történelemdidaktika kutatási eredményei szempontjából, mert nemcsak aktuális magyar, hanem nemzetközi kutatásokat is bemutat. Így az ISHD tiszteletbeli elnökétől, Elisabeth Erdmann professzorasszonytól, Kanada neves történelemdidaktikusától, Lévesque professzortól vagy az Egyesült Államokbeli tagunktól, Karl Benziger professzortól is szerepel benne tanulmány. A magyar kutatók tanulmányai is jól mutatják a nemzetköziesedés iránti érdeklődést. Sőt, nagyon imponáló a történelemdidaktikában a fiatal magyar kutatók erős nemzetközi orientációja.

  Kedves Fischerné Dárdai Ágnes Professzor Asszony, kedves Kaposi József Tanár Úr!

  Köszönjük nemcsak a folyóiratot, hanem mindazt a támogatást és útmutatást is, melyet a történelemdidaktika iránt érdeklődő fiatal kutatóknak nyújtanak, mely nagyon fontos tudományágunk jövője szempontjából. Azért is nagyon örülök magyar kollégáim sikereinek, mert a magyar történelemdidaktika mindig is fontos helyet foglalt el a Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság 40 éves történetében, ahol a kutatásaik mindig nagy elismerésben részesültek.

  Úgy látom, hogy Magyarországon a generációváltás sikeres volt, és a nemzetközi orientáció megmaradt. Mindez tetten érhető abban is, hogy a magyar történelemdidaktika mélyen gyökerezik a történettudományokban, miközben az empirikus kutatások is előrehaladtak. A történelemdidaktika jövőjét fenyegető egyik legfőbb veszélyt ugyanis – legalábbis az én szememben – azok a kutatók jelentik, akiknek már nincs szilárd diszciplináris alapjuk a történettudományokban.

  A könyvbemutató alkalmából engedjék meg, hogy három gondolatot fűzzek ahhoz a kérdéshez, hogy miért fontos a történelemdidaktikai kutatás a társadalom számára?

  1. A magas színvonalú iskolai történelemoktatás fenntartása. A magas színvonalú történelemoktatás fontos a társadalom számára, mert segít megérteni a múltunkat, hozzásegít bennünket, hogy tanuljunk a hibáinkból, és hozzájárul a jobb jövő kialakításához. A történelemtanítással hozzásegítjük a fiatalokat ahhoz, hogy betekintést nyerjenek az előző generációk tapasztalataiba, eredményeibe, és az általuk megélt kihívásokba. Ez a tudás lehetővé teszi számukra, hogy értékeljék saját maguk és mások kultúráját, nézőpontját és értékeit is, beleértve a jelen sajátos kihívásait. A magas színvonalú történelemdidaktika és történelemoktatás tehát elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyének és a társadalmak történelmileg megalapozott döntéseket hozhassanak a jelenben és a jövőben egyaránt. Ez az állampolgári nevelés központi része, és a magas színvonalú történelemoktatásnak a történelem kutatásán, a történelemdidaktikán kell alapulnia.
  2. Az oktatáspolitika tájékoztatása. A történelemdidaktikai kutatások betekintést nyújtanak hatékony tanítási módszerekbe, a tantervfejlesztésbe, az értékelési stratégiákba és a történelemoktatással kapcsolatos oktatáspolitikába. Ezek a kutatások segíthetnek a döntéshozók számára tudományos javaslatok, ajánlások megfogalmazásában, különösen a történelemtanítás és az állampolgári nevelés területén. Mivel a történelem, a történettudományok és az oktatáspolitika gyakran nemzeti perspektívákra összpontosítanak, a nemzetközi összehasonlító történelemdidaktika különösen fontos, mivel értékes betekintést nyújt nekünk azokba a megoldásokba, melyeket más országokban találtak, pontosan azokba a problémákba és kihívásokba, melyek talán nálunk is léteznek. A történelemdidaktika nemzetközi kutatása így elvezethet bennünket ahhoz, hogy felismerjük és azonosítsuk a saját történelemoktatási rendszerünk fejlesztésének legjobb módjait.
  3. A kulturális örökség megőrzése. A történelemdidaktikai kutatások hozzájárulnak a kulturális örökség, a hagyományok és az identitások megértéséhez, megőrzéséhez. Fontos szerepet töltenek be a folytonosság és a társadalmi kohézió érzésének, valamint a múlttal való kapcsolat fenntartásának szempontjából. Hozzájárulnak ahhoz, hogy a pozitív hagyományokat átadjuk a következő generációknak, és segítsük őket egy jó és fenntartható jövő építésében. Még sok más okot is fel tudnék sorolni a történelemdidaktikai kutatások szükségességével kapcsolatban, de ez túl hosszúra nyújtaná az üzenetemet.

  Végezetül szeretnék gratulálni Dárdai Ágnesnek és Kaposi Józsefnek, valamint mindazoknak, akik részt vettek e kötet elkészítésében. Magas színvonalú tudományos műről van szó, és nagyon remélem, hogy a magyar történelemdidaktika képes lesz folytatni és elmélyíteni azt a tudományos elkötelezettséget, melyet ezzel a kötettel tanúsított.

  Az ISHD korábbi elnökeként remélem, hogy a nemzetközi orientáció folytatódni fog. A nemzetközi perspektíva fontos a történelemdidaktikai kutatásokban, mert szélesíti a látóköröket, ösztönzi a kreatív gondolkodást és elősegíti a különböző országok tudósai közötti kulturális (eszme)cserét és együttműködést, ami rendkívül fontos a fiatal kutatók számára is. Ez elősegíti egy gazdag és sokszínű tudományos közösség kialakulását, és lehetővé teszi a legjobb gyakorlatok, innovatív tanítási módszerek és pedagógiai megközelítések megosztását, melyek világszerte javíthatják a történelemoktatást. Remélem, ez így lesz, és biztos vagyok abban, hogy a magyar történelemdidaktika ennek meghatározó része lesz a továbbiakban is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és sikeres könyvbemutatót kívánok mindannyiuknak. A viszontlátásra!

   
   

  ABSTRACT

   Susanne Popp’s welcoming speech at the book launch of the Hungarian Historical Society Teachers’ Division

    Susanne Popp, Professor of History Didactics at the University of Augsburg and long-standing former President of the International Society for History Didactics, welcomed the participants of the book launch event organized by the Hungarian Historical Society Teachers’ Division on a video recording on 16 November 2023. The book launch was held at the Research Institute and Archives for the History of Regime Change, where the thematic issue of the Hungarian Educational Research Journal “Trends and Patterns in History Didactics” edited by Prof. Ágnes F. Dárdai, József Kaposi and Susanne Popp was presented by Professor Emerita Ágnes F. Dárdai. Susanne Popp gave a welcome speech on this occasion, the full text of which is published here.

     
     

    MELLÉKLET

     A könyvbemutató programja

      

     A cikk letölthető:
     A cikk letöltése pdf-ben

     Ugrás a cikk elejére