Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

 

(folyóiratszám: 2024. évi 1-2.)
(hivatkozási azonosító: 15-01-14)

 

A szlovákiai magyar történelemdidaktika és történelemtanár képzés erős felsőoktatási intézményi háttérrel rendelkezik, hiszen a komáromi Selye János Egyetem és annak 2019 óta működő Történelemdidaktikai Doktori Iskolája már nem csak a helyi, hanem a magyarországi közoktatásba és tudományos életbe is eredményesen delegál fiatal tanárokat és kutatókat.

Az utóbbi években viszont a történelemtanítás felvidéki bástyájának nem volt összeköttetése elővédjével, az alap és középiskolai, magyar nemzetiségű történelemtanárokat tömörítő szakmai szervezete lényegében csipkerózsika-álmát aludta. Mgr. Bese László, PhD elnöksége alatt azonban – aki a komáromi doktori műhely első végzettje – a Szlovákiai Magyar Történelemtanárok Társulásának (SZMTT) működése új lendületet vett.

Ennek tanúbizonysága volt a 2023. november 30-án megtartott tanári konferencia, melyet az említett tömörülés a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Pro Selye Univerzitas nonprofit szervezet támogatásának köszönhetően valósított meg Észak-Komáromban. A tanácskozás tematikája az egyesület idén megtartott kérdőíves vizsgálata nyomán alakult ki, ugyanis a válaszadó tanárok többségében olyan előadásokat szerettek volna meghallgatni, amelyeknek metódusait a mindennapi tanításuk során kamatoztatni tudják. Ennek megfelelően az előadók sora gyakorló történelemtanárból és két PhD hallgatóból állt, akik empírián alapuló tevékenységeket mutattak be.

A konferenciát az elnök Bese László nyitotta meg, aki a köszöntője elején leszögezte, hogy a címben szándékosan írta mindkét katedrát kisbetűvel, mivel véleménye szerint a gyakorló történelemtanárok és a történelemdidaktika tudománya által képzett szimbolikus előadói emelvények közül egyiket sem szabad a másik fölé emelni, hiszen a két terület egymás tapasztalatai, szemlélete nélkül nem fejthet ki hatékony működést. Megnyitó beszédében továbbá örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy az SZMTT legutóbbi kérdőíve által megszólított közel 50 főnek több mint fele a helyszínen volt. A konferencia kapcsán kinyilvánította abbéli reményét is, hogy a Selye János Egyetem és a gyakorló történelemtanárok között sikerül tartós hidat képezni, amelyből az egyetemen tanuló magyarországi tanárjelölt hallgatók és a szlovákiai magyar pedagógus közösség is profitálhatnak hosszútávon.

 

1. kép: Bese László megnyitója


 

Az első előadó Mgr. Fekete Áron harmadéves doktorandusz hallgató volt, aki a Zoomolj rá! – a térképhasználat jelentősége, lehetőségei a XXI. századi történelemórákon című előadásának elméleti részében ismertette a magyar és külföldi történelemdidaktikával foglalkozó szakemberek hagyományos és digitális térképekkel kapcsolatos álláspontját, valamint a szlovákiai és magyarországi általános iskolai történelemtanárok körében végzett saját kutatási eredményeinek egy részét is. A PhD hallgató gyakorlati tevékenységéből egy papíralapú általános iskolai történelematlaszhoz és az Arcanumon megtalálható digitális térképekhez készített feladatsorát mutatta be. Míg előbbivel a jelmagyarázat alapos használatának és a történelmi folyamatok élő szóvá tételének gyakoroltatása volt a célja, addig a második foglalkozása arra irányult, hogy a tanulók korabeli és jelenkori térképes források elemzésének révén értelmezni tudják lakóhelyükön végbement változásokat.

 

2. kép: Fekete Áron előadása

 

A következő előadást, amelynek címe Primér történelmi forráshasználat játékos módszerekkel Mgr. Jeszenszki Kornélia elsőéves doktorandusz tartotta. A második blokk elméleti része a játékosítás és a drámapedagógia megítéléséről, illetve a tanmenetek által behatárolt (szűk) mozgásteréről szólt, a gyakorlati modulban pedig a reformáció témaköréhez kapcsolódó kooperatív és drámapedagógiai feladatokat próbálhattak ki a jelenlévők.

 

3. kép: Jeszenszki Kornélia előadása

 

A harmadik és egyben utolsó expozét a komáromi Jókai Mór Alapiskolában 13 éve tanító Paed. Dr. Jóba Tamás tartotta meg, aki szintén a Selye János Egyetem Tanárképző Karának végzettje. Előadása – Hogyan írjunk (jól) kritikai gondolkozást fejlesztő feladatokat? – során a kritikai gondolkodás aspektusaira és fontosságára hívta fel a hallgatóság figyelmét, amelynek gyakorlati részében a földrajzi felfedezések időszakához, valamint a Pearl Harbor-i japán támadás témaköréhez kapcsolódó feladványait mutatta be, amelyekkel a jelenlévő történelemtanárokat is alaposan elgondolkodtatta. Az első feladatlap véleménye szerint a tanulók olvasási készségének fejlesztését (close reading) érheti el a felfedezésekhez és a korabeli bankok működéséhez fűződő didaktizált források által, míg a második a tények és vélemények hatékony megkülönböztetésére ösztönözheti a diákokat.

 

4. kép: Dr. Jóba Tamás előadása

 

 A tanácskozás záró részeként Bese László a hallgatóság szavazatait alapul véve kijelölte a leendő tanári konferenciák témaköreit, valamint felvázolta az SZMTT további céljait, melyek között középiskolások számára indítandó történelemverseny és pedagógusok részére létrehozandó nyári egyetem és további szakmai események is szerepeltek.

A konferencia előadásai és a szünetek során kibontakozó párbeszédek alapján kijelenthető, hogy a szlovákiai magyar történelemtanárok közössége ugyan Magyarországról nézve nem tűnhet túl nagynak, viszont szakmai szempontból rendkívül nyitott és igényes kollektívát alkot.

 

A cikk letölthető:
A cikk letöltése pdf-ben

Ugrás a cikk elejére