Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése2009. november 28-án kerül bemutatásra, majd 2010. február második felében jelenik meg a Történelemtanítás elektronikus folyóirat első száma, majd májusban, szeptemberben és decemberben látnak napvilágot a következő számok a világhálón. Az online folyóirat kiadója az Árédó Kft., szellemi mentora és gondozója a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata. Szakmai támogatói az ELTE Bölcsészettudományi Karának Szakmódszertani Központja, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Intézete, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Tanárképző Intézete. Partnereink sorában tudhatjuk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumot is.

Célunk a történelem szakmódszertana színvonalának emelése, a történelem- és a pedagógiai tudományokon belüli megbecsültségének növelése, a történelemtanítás gyakorlatának a segítése. Betekintést kívánunk nyújtani a határon túli magyar és európai történelemdidaktika és –tanítás elméleti és gyakorlati kérdéseibe is, valamint a történelem(tan)könyvek és –taneszközök világába. A szerkesztők arra törekednek, hogy a folyóirat minél aktuálisabb és színvonalasabb írásokat kínáljon az olvasóknak.

Rovataink közül a Tanulmányok főleg elméleti (történelemdidaktikai és -módszertani, történettudományi és -elméleti, tantárgy- és tudománytörténeti) írásokat ad közre. Nem zárkózunk el tehát történészeink egy-egy hangsúlyos témát bemutató tanulmányának a közlésétől sem, de a történettudomány eredményeinek közlését egy tágabb kultúraközvetítő kontextusba helyezve kívánjuk. Azt is kérjük tőlük, hogy olvasóink figyelmét hívják fel arra, hogy a történettudomány eredményeinek milyen az iskolai (tantervi, tankönyvi vagy más taneszközbeli) reprezentációja.

A Közlemények nem állandó, hanem csak szükség szerint megjelenő rovatunk, melyben oktatáspolitikai döntésekről, dokumentumokról (pl. tantervek, tantárgyi programok) kívánjuk tájékoztatni olvasóinkat, a velük kapcsolatos vélemények közlését, a vitát is felvállalva.

A Műhely a gyakorlati nevelőmunkát szolgáló rovat. Különösen ennek kapcsán szeretnénk felkérni gyakorló történelemtanárokat, hogy tanítási ötleteiket és tapasztalataikat osszák meg olvasóinkkal. Szeretnénk azonban megszólítani történelemtanár-jelölteket is, akik – megfelelő színvonal esetén – tanári szakdolgozatuk eredményeit tehetnék közzé itt a szélesebb pedagógus közvélemény számára. Számítunk a doktorjelölt hallgatókra is, akik disszertációjukat a történelemtanítás egyes kérdéseit érintő történeti, pedagógiai, oktatástörténeti, tankönyvelméleti témában készítik.

A Szemle rovat tankönyveket, tankönyvcsaládokat, taneszközöket, a történelemtanításhoz kapcsolódó nyomtatott és egyéb (pl. elektronikus) kiadványokat mutat be, ajánl az olvasók figyelmébe. Különösen fontosnak tartjuk a korrekt és szakszerű tankönyvkritika több évtizedes magyar hagyományainak a folytatását.

A Horizont írásokat, tudósításokat tartalmaz külföldön megjelent történelemdidaktikai kiadványokról, az európai történelemtanítás, a tengerentúli társadalomtudományos nevelés egyes kérdéseiről. Szívesen adunk tájékoztatást a határon túli magyar történelemtanítás örömeiről és gondjairól egyaránt, annak reményében, hogy kölcsönösen tanulhatunk egymástól. E rovat ad lehetőséget arra, hogy a miénkhez hasonló fórumok, szervezetek munkájáról hírt adjunk.

A Kaleidoszkóp rovatban a történettudomány és történelemtanítás eseményeiről, szakmai programokról, pályázatokról, versenyekről, játékos vetélkedőkről kívánjuk tájékoztatni olvasóinkat.

Egy ilyen vállalkozás csak akkor lehet eredményes, ha kezdettől szerzőink között köszönthetjük a szakma jeles képviselőit az egyetemi és főiskolai tanszékekről, intézetekből, doktori iskolákból, a pedagógiai intézetek szaktárgyi illetékeseit, szaktanácsadókat, vezető- és mentortanárokat, valamint – egyáltalán nem utolsósorban – a kiváló gyakorló történelemtanárokat. Attól sem zárkózunk el, hogy tehetséges tanítványaink bemutatkozó lehetőséget kapjanak oldalainkon. Egy-egy sikeres tanulói produktumnak, OKTV dolgozatnak, versenymunkának helye lehet folyóiratunkban, kifejezve ezzel azon pedagógiai ars poetica-nkat, hogy a történelem megismerése az iskolában a tanítás és tanulás közös, egymástól elválaszthatatlan tevékenysége által történik. Számítunk tehát olvasóink érdeklődésére és aktív közreműködésére, hiszen a folyóirat csak így érheti el célját: a történelemtanítás és társadalomtudományi nevelés fejlesztését..