Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése


                                                                                                                                          Név

                                                                                                                                          Foglalkozás, beosztás, tudományos fokozat

                                                                                                                                          Munkahely

                                                                                                                                          1. Albert B. Gábor habil. egyetemi docens, PhD KE Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Kar – Neveléstudományi tanszék
                                                                                                                                          2. Almásy Gergelr egyetemi hallgató (2015) Selye János Egyetem (Komarno, Rév-Komárom), Tanárképző Kar, Történelem Tanszék
                                                                                                                                          3. Andócsi János prof., igazgató (2016-tól), alelnök, fő- és felelős szerkesztő Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Eszék; Horvátországi Magyarok Demokratikus Szövetsége, Horvátországi Magyarság havilap
                                                                                                                                          4. Apró Melinda középiskolai tanár, PhD hallgató Rogers Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – 2015-ben megszűnt; SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
                                                                                                                                          5. Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa tanár,

                                                                                                                                          elnök

                                                                                                                                          Szent Margit Gimnázium (Budapest)

                                                                                                                                          Erdélyi Szövetség

                                                                                                                                          6. Bagócsi Károly tanuló (2011) Tanára: Szabados László Kecskeméti Református Gimnázium
                                                                                                                                          7. Baksa Brigitta PhD, főiskolai docens Apor Vilmos Katolikus Főiskola Társadalomtudományi és Romológia Tanszék
                                                                                                                                          8. Bánhegyi Ferenc történelemtanár, tankönyvíró, igazgató (2015-ig) Dr. Béres József Általános Iskola (2015-ig)
                                                                                                                                          9. Bartos Károly szerkesztő (2015-ig) OFI
                                                                                                                                          10. Bebesi György Phd., habil. egyetemi docens, tanszékbezető-helyettes PTE BTK Újkortörténeti Tanszék
                                                                                                                                          11. Bedő Orsolya egyetemi hallgató (2010) PPK BTK (Piliscsaba) lengyel-történelem szak, Instytut Europeistyki Uniwersytu Jagiellońskiego
                                                                                                                                          12. Bencéné Fekete Andrea egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes KE Pedagógiai Kar
                                                                                                                                          13. Bényi Klaudia Mgr., tanár

                                                                                                                                          egyetemi hallgató

                                                                                                                                          Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság; Selye János Egyetem Tanárképző Kar Történelem Tanszék
                                                                                                                                          14. Bóna László
                                                                                                                                          15. Borhegyi Péter vezetőtanár, vezetőszerkesztő ELTE Apáczai Csere János Gyakorló-gimnázium és Kollégium, OFI
                                                                                                                                          16. Born, Dominique történész Vallástudományok Európai Intézete (2013-ig)
                                                                                                                                          17. Borovácz Tünde tanár Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Pécs
                                                                                                                                          18. Bőszéné Szatmári–Nagy Anikó helytörténész Veszprém
                                                                                                                                          19. Csepela Jánosné ny. egyetemi vezetőtanár Práter Utcai Általános Iskola (Budapest, VIII. ker.)
                                                                                                                                          20. Damjanovics Bence tanuló (2010) Tanára: Isztl János Veszprémi Lovassy László Gimnázium
                                                                                                                                          21. Deák Irén PhD., tanár Selye János Gimnázium, Rév-Komárom
                                                                                                                                          22. Debrődiné Dobóczy Mária tanár Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
                                                                                                                                          23. Dévavári Zoltán Phd, docens Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Társadalom- és Humántudományi Tanszék
                                                                                                                                          24. Dévényi Anna egyetemi adjunktus PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék
                                                                                                                                          25. Domokos Zsuzsa ny. címzetes egyetemi vezetőtanár Szent László Gimnázium (Budapest)
                                                                                                                                          26. Drabancz Áron tanuló (2013) Tanára: Szerényi Róbert Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza
                                                                                                                                          27. Drixler Ildikó történelemtanár, munkaközösség-vezető Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest
                                                                                                                                          28. Egri László
                                                                                                                                          29. Elek József tanár Selye János Gimnázium, Rév-Komárom
                                                                                                                                          30. Enzsöl Enikő hallgató (2013) PPTE BTK Germanisztikai Intézet
                                                                                                                                          31. Erdmann, Elisabeth történész, elnök Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság (International Society for History Didactics)
                                                                                                                                          32. Érsek Attila IKT fejlesztési szaktanácsadó, mentor  

                                                                                                                                          Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                                                                                                                                          33. Eszterág Ildikó szerkesztő (2013), adjunktus Műszaki Könyvkiadó; Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar
                                                                                                                                          34. Falaize, Benoit prof. Université de Cergy-Pontoise, L’IUFM de Versailles
                                                                                                                                          35. Farkas Csaba tanuló (2010) Tanára: Gergely Endre Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium
                                                                                                                                          36. Fekete Bálint tanár Orchidea Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
                                                                                                                                          37. Fischer Ferenc az MTA doktora/DSc, egyetemi tanár, intézetvezető, központvezető, doktori iskola vezetője PTE BTK Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszék
                                                                                                                                          38. Fischerné Dárdai Ágnes egyetemi tanár, főigazgató PTE Egyetemi könyvtár, BTK Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszék
                                                                                                                                          20. Fisher, Claudia Dr. sc Paed ., középiskolai tanár, oktatáskutató Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
                                                                                                                                          40. Fogarasi Attila
                                                                                                                                          41. Földváry Miklós tanár Prohászka Ottokár Gimnázium, Budakeszi
                                                                                                                                          42. Friedrich Klára rovásírás szakértő
                                                                                                                                          43. Fülöp Éva PhD, tanszékvezető egyetemi docens PTE Pszichológiai Doktori Iskola, PPKE BTK Pszichológiai Intézet Szociál- és Szervezetpszichológiai Tanszék
                                                                                                                                          44. Garai Imre PhD, egyetemi tanársegéd ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszék
                                                                                                                                          45. Gianone András tanár Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
                                                                                                                                          46. Gőzsy Zoltán egyetemi adjunktus, PhD PTE BTK Történettudományi Intézet Újkortörténeti Tanszék
                                                                                                                                          47. Gyarmati György az MTA doktora/ DSc, egyetemi tanár, főigazgató PTE BTK Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszék, ÁBTL
                                                                                                                                          48. Gyertyánfy András doktorandusz PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
                                                                                                                                          49. Hegyesi Zsolt tanuló (2015) Tanára: Tóth Sándor, Kunkli Attila Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
                                                                                                                                          50. Hende Fanni doktorandusz  (2012) PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola
                                                                                                                                          51. Herber Attila egyetemi adjunktus,

                                                                                                                                          tanár

                                                                                                                                          KRE BTK Tanárképző Központ Szakmódszertani Szakcsoport

                                                                                                                                          Eötvös József Gimnázium (Budapest) történelem munkaközösségvezető

                                                                                                                                          52. Horváth Péter ny. főiskolai docens, tankönyvíró ELTE BTK Történettudományi Intézet Történelem Segédtudományai Tanszék
                                                                                                                                          53. Jakab György tudományos munkatárs OFI
                                                                                                                                          54. Juris Renáta hallgató (2014-ig); történelem- és franciatanár ELTE PPK; Kecskeméti Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
                                                                                                                                          55. Kaposi József habil. egyetemi docens, PhD; főtanácsadó PPKE BTK Tanárképző intézet, OFI
                                                                                                                                          56. Kaposi Zoltán az MTA doktora/DSc, egyetemi tanár PTE Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Gazdaságtörténeti Tanszék
                                                                                                                                          57. Karácsony-Molnár Erika főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola Neveléstudományi, Társadalomtudományi és Romológia Tanszék
                                                                                                                                          58. Karlovitz János ny. főiskolai docens Apor Vilmos Katolikus Főiskola
                                                                                                                                          59. Katona András ny. főiskolai docens ELTE BTK Történeti Intézet Történelem Segédtudományai Tanszék
                                                                                                                                          60. Kenyó Ildikó szerkesztő General Press Könyvkiadó Kft.
                                                                                                                                          61. Kesjár Róbert tanár Érdi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsa Szakképző Iskolája és Kollégiuma
                                                                                                                                          62. Kis Sándor tanár Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Katona József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma
                                                                                                                                          63. Kiss Balázs
                                                                                                                                          64. Koczó József ny. iskolaigazgató, helytörténész Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Iskola, EGYMI Vámosmikolai Általános Tagiskola
                                                                                                                                          65. Kojanitz László tudományos segédmunkatárs OFI Főigazgatóság
                                                                                                                                          66. Kollai István PhD, egyetemi adjunktus,

                                                                                                                                           

                                                                                                                                          igazgató (2015-ig)

                                                                                                                                          Budapesti Corvinus Egyetem Társadalom-tudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Tanszék;

                                                                                                                                          Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet

                                                                                                                                          67. Kolontári Attila PhD, egyetemi docens KE Pedagógiai Kar Társadalom és Kultúratudományi Intézet Társadalomtudományi Tanszék
                                                                                                                                          68. Koncz István tanár Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
                                                                                                                                          69. Korpics Zsolt szakmai referens (2017-ig) OFI Főigazgatóság
                                                                                                                                          70. Kratochvíl, Viliam egyetemi docens Pozsonyi Komensky Egyetem
                                                                                                                                          71. Kristóf Ilona PhD, adjunktus Eszterházy Károly Egyetem BTK Történelemtudományi Intézet Ókori, Középkori és Kora Újkori Tanszék
                                                                                                                                          72. Kunaver, Vojko történelem és kulturális antropológia, szaktanácsadó Szlovén Nemzeti Pedagógiai Intézet
                                                                                                                                          73. László János

                                                                                                                                          (2015-ben meghalt)

                                                                                                                                          az MTA doktora/DSc, tanszékvezető egyetemi tanár PTE BTK Pszichológiai Intézet Szociálpszichológiai Tanszék
                                                                                                                                          74. Lator László, ifj. történelemtanár, tankönyvíró Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
                                                                                                                                          75. Légrádi Judit Fruzsina angol- és történelemtanár Első Budai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
                                                                                                                                          76. Lieb Marianna tanár, munkaközösség-vezető Munkácsy Mihály Gimnázium
                                                                                                                                          77. Lovas Anna tanuló (2010) Tanára:  Zsoldosné Kovács Lívia Németh László Gimnázium (Budapest)
                                                                                                                                          78. Maczák Márton PhD, jogász, történész OFI Jogi és Beszerzési Iroda
                                                                                                                                          79. Makk Gábor doktorandusz PTE BTK „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola
                                                                                                                                          80. Márhoffer Nikolett doktorandusz PTE BTK „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola
                                                                                                                                          81. Marton Gellért Ernő PhD-hallgató SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola
                                                                                                                                          82. Martos Ida PhD, egyetemi adjunktus ELTE BTK Történeti Intézet Történelem Segédtudományai Tanszék
                                                                                                                                          83. Mezei Mónika PhD, tanár Berzsenyi Dániel Gimnázium
                                                                                                                                          84. Milkovits István ny. főiskolai tanár ELTE TTK
                                                                                                                                          85. Miszler Tamás könyvtárigazgató Csorba Győző Könyvtár – Pécs
                                                                                                                                          86. Molnár-Kovács Zsófia egyetemi tanársegéd PTE BTK Neveléstudományi Intézet
                                                                                                                                          87. Németh Ervin író-dramaturg, művészeti vezető Forrás Színház
                                                                                                                                          88. Németh Éva történelemtanár Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest
                                                                                                                                          89. Németh György tanár Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest
                                                                                                                                          90. Oláh Sándor
                                                                                                                                          91. Orbán Zsolt történelemtanár Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda
                                                                                                                                          92. Ősz Gábor történelem vezetőtanár Petőfi Sándor Gimnázium, PPKE bázisiskola
                                                                                                                                          93. Ötvös Zoltán történelemtanár, irodavezető II. kerületi Önkormányzat Művelődési Iroda
                                                                                                                                          94. Pálinkás Dénes tanár Szervátiusz Jenő Általános Iskola
                                                                                                                                          95. Pálinkás Mihály szerkesztő OFI Tartalomfejlesztési Igazgatóság
                                                                                                                                          96. Petrilla Gara Attila ösztöndíjas Nemzetpolitikai Államtitkárság Petőfi program, Macedóniai Magyarok Teleház Szervezete
                                                                                                                                          97. Pettinger-Szalma Vendel PhD hallgató ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola
                                                                                                                                          98. Rácz Zoltán tanár Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
                                                                                                                                          99. Rátkai Tibor könyvtár-informatikus SZTE BTK
                                                                                                                                          100. Ravaszné Mitzki Erzsébet könyvtár-informatikus Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája
                                                                                                                                          101. Rigó Balázs tanár, doktorandusz Budapest Táncművészeti Stúdió Általános Iskola, Alapfokú Művészeti iskola és Szakgimnázium; ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola
                                                                                                                                          102. Rózsavölgyi Gábor történelemtanár, igazgató, Ady Endre Gimnázium (Debrecen)
                                                                                                                                          103. Rudolf Veronika
                                                                                                                                          104. Rutsch Nóra (Tóth-) vezetőtanár – tartósan távol (2017) PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium Szakgimnázium és Óvoda
                                                                                                                                          105. Salamon Konrád az MTA doktora/DSc, ny. főiskolai tanár ELTE BTK Történeti Intézet Új- és Jelenkori Magyar Történelem Tanszék
                                                                                                                                          106. Sándor-Schmidt Barbara doktorandusz PTE BTK „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola
                                                                                                                                          107. Sárközi Gabriella PhD ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola
                                                                                                                                          108. Sávoly Mária ny. vezetőtanár Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
                                                                                                                                          109. Serman Katalin szakértő,

                                                                                                                                          tanár

                                                                                                                                          Újbudai Pedagógiai Szolgáltató Központ; Talento-Ház Óvoda Iskola
                                                                                                                                          110. Simon Attila doc., PhD, tanszékvezető Selye János Egyetem Tanárképző Kar Történelem Tanszék
                                                                                                                                          111. Simon Bálint tanuló (2016) Tanára: Dr. Pankotai László Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
                                                                                                                                          112. Somogyvári Lajos középiskolai tanár, PhD; ügyvivő szakértő Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Rudnay Gyula Középiskola, Tab; Pannon Egyetem, Tanárképző Központ
                                                                                                                                          113. Susumu Nagayo Prof. Waseda Egyetem, Tokió
                                                                                                                                          114. Stróbl Terézia tanár, pedagógiai szakértő Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
                                                                                                                                          115. Szabó Hajnalka Piroska doktorandusz PTE BTK „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori iskola
                                                                                                                                          116. Szabó Imre alelnök TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület
                                                                                                                                          117. Szabó László középiskolai történelemtanár Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
                                                                                                                                          118. Szabó Márta vezetőtanár Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
                                                                                                                                          119. Szabolcs Ottó (2013-ban meghalt)
                                                                                                                                          120. Szakács Gábor rovásírás szakértő
                                                                                                                                          121. Száray Miklós középiskolai történelem vezetőtanár, tankönyvíró ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium
                                                                                                                                          122. Szekeres Nikoletta

                                                                                                                                          doktorandusz

                                                                                                                                          PTE „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola
                                                                                                                                          123. Szomolya Szabina menedzser asszisztens Reprint Kiadó, Prónay-kastély
                                                                                                                                          124. Szucsik Ágnes középiskolai történelemtanár  Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola; a Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület elnöke
                                                                                                                                          125. Tamásiné Makay Mariann tanár Leonardo Középiskola
                                                                                                                                          126. Tarnóczai Géza történelemtanára, alelnök Litéri Református Általános Iskola; a Szakmai Középiskolákért Kulturális Egyesülete
                                                                                                                                          127. Üveges Bence tanuló (2010) Tanára: Grőber Attila Türr István Gimnázium és Kollégium (Pápa)
                                                                                                                                          128. Vajda Barnabás habil. egyetemi docens, dékánhelyettes Selye János Egyetem (Komarno, Rév-Komárom), Tanárképző Kar
                                                                                                                                          129. Varga András PhD, tanársegéd NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Európai-tanulmányok Tanszék
                                                                                                                                          130. Varga Emese munkatárs, mb. előadó ELTE Karrierközpont; ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
                                                                                                                                          131. Varga Szabolcs PhD, főiskolai docens Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
                                                                                                                                          132. Vesztróczy Zsolt PhD, történész-könyvtáros, nyugati szláv referens Országos Széchényi Könyvtár Retrospektív Feldolgozó Osztály
                                                                                                                                          133. Zahorán Csaba általános ügyintéző; PhD, történész Pozsonyi Magyar Intézet; ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola
                                                                                                                                          134. Závodszky Géza történész, tankönyvíró és -kutató, ny. főiskolai tanár ELTE BTK Történeti Intézet
                                                                                                                                          135. Zeitler Ádám tanuló (2013) Tanára: Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna József Attila Gimnázium, Makó
                                                                                                                                          136. Zubánics László elnök Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetség