Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentéseA Történelemtanítás című internetes folyóirat megalapításakor a szerkesztők célja a történelemdidaktika elméletének fejlesztése, a történelemtanítás gyakorlatának hatékony segítése és általában a történelem szakmódszertan színvonalának emelése volt. Az internetes megjelenési forma – amellett, hogy könnyen elérhető és gazdaságos – teret ad a műfaji sokszínűségnek is. A negyedévente megjelenő online folyóiratban a tudományág jeles hazai szakértőinek tollából olvashatnak tanulmányokat és elemzéseket az érdeklődők, míg a reményeink szerint hamarosan már naponta frissülő portál az elmélet helyett a mindennapi gyakorlatra koncentrál majd.

Célunk, hogy a portálon évfolyam és témakör szerint csoportosítva számos segédanyagot találjanak a kollégák, amelyek megkönnyítik a tanórákra való felkészülést. Az oldalon mintafeladatok, tesztek, feladatlapok, valamint interaktív segédletek éppúgy megtalálhatóak, mint verseny- és pályázati felhívások, vitairatok és más publikációk. A honlapon elhelyezett anyagok mindenki számára elérhetőek, oktatási célokra szabadon felhasználhatóak. A cikkekhez a legtöbb esetben hozzászólási lehetőséget biztosítunk. Nem titkolt célunk, hogy vitát generáljunk, és tapasztalat-cserére ösztönözzük a gyakorló történelem tanárokat.

A honlap küldetése, hogy az egyirányú kommunikációs csatornák kereteit szétfeszítse, és az interaktivitás eszközeivel élve minden, a célunkkal egyetértő kollégát bevonjon a munkába. Reményeink szerint a portál internetes közösségi teret biztosít majd a pedagógusoknak, amelyen keresztül megoszthatják egymással oktatási segédanyagaikat.

A hangsúly tehát az együttműködésen van, ugyanis a portál működésének alapja és feltétele, hogy a történelem szakos kollégák saját anyagaikkal is hozzájáruljanak az adatbázis bővítéséhez, ötleteikkel pedig segítsék a portál további fejlődését. Ha sikerül megvalósítani célkitűzéseinket, akkor néhány hónapon belül egy olyan tudásbázist fogunk létrehozni, amelyhez bármikor lehet fordulni inspirációért vagy módszertani segítségért.

Kiemelt célcsoportnak tartjuk a történelemszakos hallgatókat, akikre mint rendszeres olvasóinkra számítunk, hiszen a történelemtanári szakmára való felkészülésükben bizonyára nagy segítséget fog jelenteni, ha tapasztaltabb tanárkollégák hasznos tanácsait, órai segédleteit olvashatják. Ehhez persze arra van szükség, hogy osszuk meg egymással a történelemtanítással kapcsolatos bármilyen elméleti és gyakorlati tudásunkat!

Alapelveink: Híd az elmélet és gyakorlat között

A portál filozófiája olyan alapelvekre épül, amelyek biztosítják kitűzött céljaink elérését:

 • folyamatos bővülés: a lehető legszélesebb, tematikusan szerveződő adatbázist szeretnénk létrehozni;
 • fejlődés: a portál struktúrája lehetővé teszi, hogy a felhasználói igényekre reagálva folyamatosan fejlődjön és változzon;
 • frissesség: a bővülés és a fejlődés nem szakaszos, hanem állandó folyamat, mely mindig figyelemmel kíséri a felhasználói közeg változásait, és azonnal reagál rájuk;
 • szakmaiság: a portál működésének szakmai hátterét a Történelemtanítás című online folyóirat, valamint annak szerkesztői gárdája adja. A portál ezzel egyben hidat képez tanárok és kutatók között.
 • szabad felhasználhatóság: az oldalon közzétett anyagok minden esetben szabadon felhasználhatóak, továbbfejleszthetőek, kizárólag kereskedelmi célú értékesítésük tiltott.

A portál főbb funkciói

A folyamatosan bővülő portál az induláskor az alábbi lehetőségeket biztosítja olvasóinak:

 • segédanyagok felhasználása: a honlapon elhelyezett anyagok többsége nem csak letölthető, de felhasználásukkal kapcsolatos legfontosabb információk is elérhetőek;
 • kommentálás: a legtöbb segédanyag és cikk véleményezhető, így a véleményeket és tapasztalatokat is megoszthatják egymással a felhasználók és a szerzők;
 • segédanyagok beküldése: saját anyagokat, óravázlatokat, dolgozatokat e-mail címünkre elküldve bárki hozzájárulhat az adatbázis bővítéséhez;
 • versenyek, pályázatok és rendezvények ajánlása: rendszeresen figyeljük az aktuális versenyek és pályázatok kiírását, de várjuk a kiírók leveleit is, hogy a lehető leggyorsabban megjelenhessenek a hasznos információk az oldalon;
 • cikkek, tanulmányok beküldése: a tapasztalatok megosztása céljából nagyobb lélegzetvételű szakmai munkáknak és újszerű problémafelvetéseknek is helyet biztosítunk az oldalon, de ezek közlésének színtere leginkább a folyóirat.

A beküldésre szánt anyagokat a tortenelemtanitas@gmail.com e-mail címre várjuk, a felhasználással kapcsolatos további információkról pedig a portálon tájékozódhatnak. Itt találhatják meg azokat az ajánlásokat is, amelyek segítenek a beküldésre szánt anyagok összeállításánál.Bízunk benne, hogy a negyedévente (februárban, májusban, szeptemberben és decemberben) megjelelő szakmai lap és a naponta frissülő, gyakorlatias és interaktív portál egymást kiegészítő és erősítő vállalkozásként jelentős szerepet tölt majd be a magyar történelemoktatásban.
  A cikk letölthető:
  pdf


   .