Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentéseAz Ady Endre Gimnáziumot fenntartója, Debrecen városa elsősorban a város és Hajdú-Bihar megye diákjai számára 1984 szeptemberében két évfolyammal és 8 osztállyal nyitotta meg. Az alapító két fontos feladattal bízta meg. Az egyik a középiskolás szintű speciális művészeti képzés indítása, az akkor még újnak számító, Szentesen és a budapesti Vörösmarty Gimnáziumban folyó dráma-tagozatos, illetve a régióban szintén egyedülálló ének-zene tagozatos oktatással. A másik az idegen nyelvi oktatás tagozatos formában történő megvalósítása. Ezt a feladatot először német és spanyol, majd az igények alapján később angol és német oktatással oldotta meg az intézmény. Az iskola saját szellemi terméke, innovációja a tantestület által kidolgozott drámatagozatos egyedi tanterv, mely 1991-től került bevezetésre valamint az 1993-ban induló hat évfolyamos képzés. Az intézmény először 1989-ben a nyelvi alapítványos képzés tanterveit dolgozta ki, majd 1998-ban a régióban elsőként megindította a két tanítási nyelvű képzést angol célnyelvvel. 2005 óta nyelvi előkészítővel induló ötévfolyamos képzés keretében emelt nyelvi-, és művészeti oktatást is folytat az iskola. Az Adyban az idei tanévben, 21 osztályban 743 diák tanul. Jelenleg az alábbi képzéseket folytatja a gimnázium:

 • hat évfolyamos képzés évfolyamonként egy-egy osztályban általános tanterv szerint, 7-8. éven emelt szintű angol nyelvoktatással (heti 5 órában);
 • öt évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzés évfolyamonként egy osztályban;
 • öt évfolyamos angol és német nyelvi előkészítővel induló emelt szintű nyelvi képzés évfolyamonként egy osztályban (olasz, francia, angol, német, latin nyelven választás szerint);
 • öt évfolyamos angol és német nyelvi előkészítővel induló emelt szintű drámai, illetve ének-zenei, azaz művészeti képzés évfolyamonként egy osztályban.

Az intézmény az első érettségi vizsgáját 1987-ben tartotta. Azóta évente közel 150-en tesznek sikeres vizsgát, és szinte minden végzett tanuló a felsőoktatásban folytatja tanulmányait. A művészeti képzésben részesülők a több mint két évtized alatt számos országos és nemzetközi versenyeredménnyel gyarapították az iskola hírnevét. A képzés sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a drámatagozaton, majd a SZFE-n végzett színészeink száma 107, és több tucatnyian dolgoznak a médiában. (A teljesség igénye nélkül: Kálloy-Molnár Péter, Hajdú „Steve”, Schell Judit, Hajdu Szabolcs, Tóth Anita, Gubás Gabi, Botos Éva, Fésűs Nelli, Haffner Anikó, Major Melinda, Juhász Réka, Varjú Kálmán, Orosz Dénes, Sarádi Zsolt, Szabó Máté, illetve Boros Kriszta, Kiss Anita, Czifra Noémi, Szani Roland, Ortutay Dóra, Kalapos Mihály, Rác Benedek Balázs, Társi István és sokan mások.) Számos neves színész, zenész, rendező, média-szakember és persze orvos, mérnök, kutató, jogász, stb. végzett az iskolában, akik interjúikban szeretettel emlékeznek az alma materre. Az iskolában oktatott idegen nyelvekből is számos kiemelkedő országos eredmény fűződik az intézmény tanulóinak nevéhez.

Az Ady Endre Gimnázium és tanárai megalakulása óta számos oktatáshoz, kultúrához kötődő civil szervezetben vállaltak kezdeményező szerepet. Alapító tagjai az Önfejlesztő Iskolák Egyesületének, dolgoznak a Gimnáziumok Országos Szövetségében, a Kétnyelvű Iskolák Egyesületében, a Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesületben és a Magyar Drámapedagógiai Társaságban. Számos pedagógus a Debreceni Egyetem vezetőtanára, az egyetem, a főiskola és a konzervatórium óraadója. Többen dolgoztak az új érettségi kifejlesztését és disszeminációját végző vizsgabizottságban.

Az iskola pedagógusai közül számosan végeztek el tanfolyamokat a kompetenciafejlesztés és tehetséggondozás iskolai fejlesztése vonatkozásában. Néhányan tankönyvszerzők is. Az állandó önképzés igénnyé vált a tantestületben. Több mint egy tucat tanár angol nyelv és informatika tanfolyamon vett részt. Ugyanennyien végezték el a tanulás-módszertani, majd a kooperatív tanulási tanfolyamokat. Többen végeztek közoktatás-vezetői szakon. Több szaktanácsadó, szakértő, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra kiképzett multiplikátor és vizsgáztató is tevékenykedik a tantestületben. Többen végeztek drámapedagógiai tanfolyamot. Az itt dolgozó tanárok vállalkozó-kedvét, tanulási képességét az is mutatja, hogy önként jelentkeztünk a 2003-as próbaérettségire, és 2005-től minden évben emelt szintű szóbeli vizsgáknak is helyet biztosít az iskola. A nevelőtestület 2003-ban elnyerte a Debrecen Város Közoktatásáért elismerő díjat. Ezt a rendkívül komoly szakmai elismerést 2002-ben Várhalmi Ilona művészeti vezető, 2008-ban pedig az iskola igazgatója Rózsavölgyi Gábor is megkapta. Két iskolai dolgozó tanácsosi, egy pedig főtanácsosi címmel büszkélkedhet.

Az Ady Endre Gimnázium, mint a Debreceni Egyetem partneriskolája folyamatosan fogad hospitálókat, illetve a gyakorló tanításukat végző hallgatókat. Az intézmény diákjai és tanárai rendszeres szereplői és szervezői a városi és megyei kulturális műsoroknak, ünnepségeknek. Az iskola több országos szintű rendezvény kezdeményezője és lebonyolítója volt az elmúlt huszonöt esztendő alatt. Pl. Örökségünk ’48, Országos Diákszínjátszó Egyesület és Weöres Sándor gyermekszínjátszó fesztiválok országos döntői, illetve a mi kezdeményezésünkre és nálunk került először sorra az Országos angol civilizációs verseny. Az iskola jó kapcsolatot alakított ki meghatározó partnereivel, a szülőkkel, a diákokkal, a fenntartóval, a Csokonai Színházzal, a Vojtina Bábszínházzal és a különböző szakmai szervezetekkel. Régió-központja lett az önfejlesztő iskoláknak, helyszíne a BME Közoktatási Vezetőképzésének. Külföldi iskolákkal is létesített cserekapcsolatokat (Pl. Székelyföld/Románia – Kovászna, Svájc – Heerbrugg.)

Fennállása óta az iskola komoly hagyományrendszert alakított ki, így pl. az intézmény minden diákját elviszi Ady Endre romániai szülőházához és Nagyváradra, illetve budapesti sírjához és az Ady Múzeumba. A tanév végi „Adyák Gálák”-on a művészetekben tehetséges diákok látványos műsorral ajándékozzák meg szüleiket és a város érdeklődő közönségét. Az idegen nyelvek gyakorlását és a nemzetközi kapcsolatokat segítik az iskola által szervezett külföldi kirándulások, a diákfesztiválokon való részvételek, pályázatok, utazások. Angol és német nyelvből anyanyelvi lektorok segítik a munkánkat. A drámás képzésben az intézmény angol illetve német nyelven tart kreatív játék foglalkozásokat.

Az iskola az eltelt huszonöt esztendő alatt több mint 100 helyet lépett előre a középiskolák rangsorában. A tanulmányi átlag ezalatt 3,38-ról 4,38-ra nőtt. Az iskolába jelentkezők aránya az előző tanévben 6,5-szeres volt.

A negyedszázad alatt az Ady Endre nevét viselő gimnázium népszerű, elismert iskola lett Debrecen városában, és az ún. drámás képzés révén országos ismertségre is szert tett, mivel több tucat jeles színész, rendező, újságíró végzett ezen a tagozaton.
  A cikk letölthető:
  pdf


   .