Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 04-02-13)


Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottsága 2013. május 24-én Törökbálinton Mika Sándorra, az Eötvös Kollégium egykori tudós tanárára, a századelő neves tankönyvszerzőjére emlékezett.

Az első előadó, az Eötvös-kollégista Garai Imre, a kollégium Mednyánszky Dénes Könyvtár és Levéltár vonatkozó iratanyagait feldolgozva, Mika Sándor internátusbeli tevékenységét ismertette. Az előadás hasznos információkkal szolgált a középiskolai tanári professzió intézményesülés-történeti áttekintéséhez is.

Bencéné Fekete Andrea Mika történelemtanítási módszereinek bemutatására vállalkozott, hangsúlyozva azt, hogy ezt a neves szakember nem csak modern módszertani eszközökkel és tantárgyi segédeszközök alkalmazásával, de egész történésznevelői munkásságával érte el.

Katona András a Mika-féle olvasókönyvek születéstörténetének ismertetését tekintette feladatának, a tartalomelemzés módszerével vizsgálta a főleg magyar történelmi szemelvények összetételét, a XX. századi magyar történelemtanításban betöltött szerepét, egy részének egészen a rendszerváltásig ható utóéletét. Az előadó egy eddig feltáratlan tantárgytörténeti témához járult hozzá releváns megállapításaival.

Albert Gábor záró előadása a két háború közötti időszak legkeresettebb egyetemes történeti tankönyvsorozatát, a Mika-Marczinkó tankönyveket elemezte. Az előadó korabeli iskolai értesítők tankönyvhasználati adatait felhasználva igazolta azt, hogy a tankönyvválasztást még a húszas években is erősen befolyásolta a régi dualizmus kori népszerű tankönyvekhez való ragaszkodás.

A történelemtanítás történetének tárgykörébe tartozó, tematikailag is sokszínű előadások, az impozáns törökbálinti helyszín, valamint a környező településekről érkező történelemtanári hallgatóság érdeklődése együttesen teremtette meg a tudományos munka inspiráló légkörét Törökbálinton.

Köszönettel tartozunk a rendezvény előkészítésében és lebonyolításban részt vevő kollégáknak, Bárdos Jenő professzor úrnak, a levezető elnöki feladatot vállaló Tóth Zoltán egyetemi docens úrnak, a szervezésben közreműködő Sárközi Márta tankerületi igazgató asszonynak és az esemény házigazdáinak, Turai István polgármester úrnak és Hajdu Ferenc alpolgármester úrnak. A tanácskozás előadás-anyagai előreláthatóan a Történelemtanítás következő számában fognak megjelenni, de egy rövidebb összegzést a Pedagógusképzésben is olvashatnak majd a kollégák.    A cikk letölthető:
    A cikk letöltése pdf-ben

    Ugrás a cikk elejére