Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 11-01-16)


Interjú Dr. Grünvald Máriával, a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziumának intézményvezetőjével, a Haza és Haladás Országos Történelmi Tanulmányi Verseny szervezőjével.

 

Mióta létezik ez a verseny? Mi adta az ötletet a verseny szervezéséhez?

A Kossuth Emlékév alkalmából konferenciát és versenyt szerveztünk Budapest XVIII. kerületében. Ez olyan jól sikerült, hogy 2002-től Országos Történelmi Tanulmányi Verseny indítását határoztuk el, az akkor még létező Hunyadi Mátyás Gimnáziumban Pestszentlőrinc–Pestszentimrén. Én ennek a gimnáziumnak voltam az igazgatóhelyettese, és kollégáimmal konzultálva – itt kiemelném Galgóczy Zoltán, akkor még fiatal történelemtanár kolléga szerepét – úgy gondoltuk, hogy a reformkort, a forradalom és szabadságharcot és a kiegyezést követő dualizmus első két évtizedét felölelő versenyt szervezünk egy-egy jelentősebb történelmi személyiség életművére, pályafutására összpontosítva.

 

Milyen korosztályt céloztak meg?

Az általános és középiskolásokat egyaránt. Kezdetben az általános iskolákból 7. és 8. osztályosok jelentkeztek. Most viszont, mivel a tananyag alsóbb évfolyamra került, már hatodikosok is indulnak.

 

Milyen típusú versenyről van szó?

Versenyünk csapatverseny. Az általános és középiskolások együtt versenyeznek, de külön kategóriában díjazzuk őket.

 

Mekkora az érdeklődés? Honnan érkeznek a csapatok?

Bátran mondhatom, hogy óriási az érdeklődés. Iskolánk befogadóképessége 40 csapat körül mozog, amikor 70 csapat jelentkezett a kistornatermet kellett berendezni az írásbeli fordulóhoz, ami meglehetősen bonyolulttá tette a szervezést. A versenyző csapatok legalább fele vidékről érkezik. Nyíregyházától kezdve, Debrecenen és Székesfehérváron át Zalaegerszegig az ország sok pontjáról jönnek csapatok. Vannak egészen kis településekről is versenyzők például Bénye-Káváról.

 

Hogyan működik ez a verseny?

Kiértesítjük az ország összes általános és középiskoláját. A felhívásban szerepel az időponton, helyszínen kívül az ajánlott irodalom is. A felhívások kiküldése kezdetben bonyolultabb volt, de a technika nekünk dolgozik, ma már e-mail-ben küldjük a felhívást és így történik a jelentkezés is. Kezdetektől sikerült megnyerni Závodszky Gézát, a kor ismert kutatóját és tankönyvíróját a zsűrielnöki tisztre. A zsűri tagjai pedig a történészi szakma kiemelkedő képviselői.

2011-ig a Hunyadi Mátyás Gimnázium adott otthont a versenynek. Jogutód nélküli megszűntetése után egy évig a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium, 2012 novemberétől pedig a Pestszentlőrinc–Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma lett a vendéglátó, melynek én vagyok az intézményvezetője. A versenyt kezdetektől támogatta a XVIII. kerületi önkormányzat, része volt Pestszentlőrinc–Pestszentimre rendezvénytervének. A XVIII. kerület mindig is híres volt iskolabarátságáról. Ez a folyamat a tankerületek megalakulása után némileg módosult. 2019-ben már a költségek többségét a Külső-Pesti Tankerületi Központ vállalta, köszönet érte, de a XVIII. kerületi önkormányzat az Innovációs Alapjából még 150 000 Ft-tal támogatta a versenyünket. Kérdés, hogy az önkormányzat a jövőben, hogyan fog ezekhez a versenyekhez viszonyulni, hiszen 2019-ben alakult ki az a helyzet, hogy sem fenntartóként, sem működtetőként nincs köze az iskolákhoz.

Maga a verseny is sokat változott 18 év alatt. Mindig egy teszt jellegű írásbeli fordulóval kezdtünk és a legjobb 10 csapat (5 általános és 5 középiskolás) jutott a döntőbe. Kezdetben papíralapon írták a dolgozatot és a javítás legalább másfél órát vett igénybe. Ma a csapatok az iskolánk által biztosított laptopokon töltik ki a tesztet és fél órán belül ki is osztjuk az oklevelet azoknak a csapatoknak, akik nem jutottak a szóbeli fordulóba.

A szóbeli döntő a diákok kreativitására, sokoldalúságára épül, szituációs játékok, plakátkészítés, képek és illusztrációk gyűjtése az internetről stb. szerepel a feladatok között, melyek többségéhez laptopot és internetet is használhatnak. A lexikális tudás mellett óriási hangsúlyt fektetünk a kompetencia központú feladatokra, a digitális kompetenciának kiemelkedő szerepe van. Erre a versenykiírásban is felhívjuk a figyelmet.

 

Mire a legbüszkébb Ön, mint a verseny kitalálója, fő szervezője?

A legbüszkébb arra vagyok, hogy 18 éve létezik ez a verseny. 1-2 évig bárki életben tud tartani versenyeket, fesztiválokat. 18 év alatt különböző iskoláknál, különböző fenntartóknál, különböző kollégáknál sikerült elérni, hogy támogassák ezt a versenyt. Kis túlzással, aki 18 éves korában versenyzett, annak most a gyereke indulhat a 2020-as Haza és Haladás Országos Történelmi Tanulmányi Versenyen.

 

Minek köszönhető, hogy ilyen hosszú ideje sikerül működtetni, életben tartani ezt a versenyt?

Elsősorban a diákok és a felkészítő pedagógusok lelkesedésének és munkájának. Itt jegyezném meg, hogy a versenyt lebonyolító kollégák teljesen ingyen végzik a feladatukat. Biztos, hogy hozzájárul a sikerhez a témaválasztás. Szerveztem én az Európai Unióról is verseny, az két év alatt lecsengett. A reformkor, 1848–49, a kiegyezés, vagyis a modern Magyarország megszületése, ennek a korszaknak a kiváló vezetői a mai napig érdeklődésre tartanak számot. Ez egyébként nekem személyesen is örömet szerez. Nem csak a verseny lebonyolításában (lásd. számítógéphasználat), hanem ajánlott irodalom kijelölésében is igyekszünk lépést tartani a korral, napjaink kiváló történészeinek a munkáira felhívni a figyelmet. Az iskolákban, a hétköznapokon kívül, szükség van ünnepnapokra és egy országos versenyen való részvétel, egy ilyen program megszervezése, igazi jeles esemény, amire remélhetőleg sokáig emlékezünk majd.

A legutóbbi rendezvényen az eredményhirdetést követően, az egyik diák úgy búcsúzott el, hogy „lesz ez a verseny jövőre is?”.

 

És lesz?

Ha tőlem függ, igen.  1. MELLÉKLET

    

   Képek a vetélkedő döntőjéről

    

    

    

    

        2. MELLÉKLET

      

     Szóbeli feladatok (az utóbbi évekből)

      

     1.

      

     Előállítás és kihallgatás plakátragasztás miatt

     Az előadott jelenetben a csapat egyik tagja a kihallgató, a másik az előállított (2 perc a jelenet, 10 pont érhető el).

     „Önt  1837. május 5-én Pesten plakátragasztáson tetten érték. Ez a plakát…”- így kezdődik a kihallgatás

     A feladat elkészítéséhez a csapatok használhatják az internetet, rajzlap, ceruza, radír, zsírkréta, festék, vonalzó szintén rendelkezésükre áll.

     A csapat tagjai állapítsák meg, vajon mi történt az adott időpontban, miről készíthetett plakátot az előállított személy.

     Készítsék el a plakátot a csapat tagjai.

     Dolgozzák ki a jelenetet, mondja el a kihallgatott (a csapat egyik tagja), mit, miért rajzolt, miért ragasztott plakátot. Erre a kihallgató (a csapat másik tagja) az általuk kitalált karakternek megfelelően reagáljon. (Lehet vádló, de akár megértő, támogató is.)

     Ebben az esetben Kossuth Lajos letartóztatása a szóban forgó esemény, ezt kellett kideríteni az internet segítségével, erről készíteni plakátot, majd előadni a szituációs játékot.

     A 10 csapat 10 különböző időpontot kapott.

     A zsűri tagjai a tartalmi és formai elemeket egyaránt pontozták. Mind a 10 csapat az internet segítségével többé-kevésbé meg tudta oldani a feladatot.

      

     2. 

      

     Interjú készítése, illusztrációként képek letöltése

     Szituációs játék. Angol újságíró beszélget az alábbi személlyel, az interjúalany szemszögéből, az illetőt bemutatva, az elmúlt hónapok, napok eseményeiről, hogyan látja a jövőt, milyen tervei, elvárásai vannak? Vajon hol, milyen városban zajlik a beszélgetés?

     (Az előadás 2 perc, elérhető pontszám10 pont)

     Időpont: 1847. november 12-én készül az interjú

     Személy: Batthyány Lajos

     Legalább 3 kép illusztrációként az angol lapba.

     Az utolsó rendi országgyűlés megnyitása a szóban forgó esemény, a helyszín Pozsony, Batthyány Lajos az Ellenzéki Párt elnöke, a képeket az internet segítségével letöltötték, projektor segítségével kivetítettük.

     A 10 csapat 10 különböző személyt kapott. Mind a 10 csapat az internet segítségével többé-kevésbé meg tudta oldani a feladatot.      3. MELLÉKLET

        

       Írásbeli feladatok (2019)

       (Jelölje meg a helyes választ)

        

        

       Ott volt-e Deák Ferenc az 1847-es országgyűlés megnyitóján?  

       • Nem, betegségére hivatkozva visszautasította a követséget, csak 1848. március 22-én választották egy lemondott követ helyére.  
       • Nem, elsőre nem választották meg. 1848. március 22-én választották egy lemondott követ helyére.  
       • Természetesen jelen volt, az alsótáblán vezető szerepet játszott.  

           

       Miért a Helytartótanáccsal íratták alá Petőfiék követeléseiket 1848. március 15-én és nem az országgyűléssel?  

       • Nem működött országgyűlés.  
       • Az országgyűlés Pozsonyban működött.  
       • Működött országgyűlés Pesten, de nem értett egyet a követelésekkel.  

           

       Kitől származik az idézet?  

       „Száz vasútat, ezeret!
       Csináljatok, csináljatok!
       Hadd fussák be a világot,
       Mint a testet az erek.”

       • Arany János  
       • Vörösmarty Mihály  
       • Petőfi Sándor  

           

       Ki fogalmazta meg a 12 pontot?  

       • Jókai Mór  
       • Irinyi József  
       • Petőfi Sándor  

           

       Hány rend létezett 1848-ig Magyarországon?  

       • Főnemesség, főpapság, nemesség, szabad királyi városok (4 rend)  
       • Főnemesség, főpapság, nemesség (3 rend)  
       • Főnemesség, nemesség, szabad királyi városok (3 rend)  

           

       Batthyányit kötél általi halálra ítélték. Miért változott az ítélet golyó általi halálra?  

       • Sebet ejtett a nyakán.  
       • Királyi kegyelmet kapott, mivel gróf volt.  
       • A hóhér váratlanul megbetegedett (nem vállalta), így a katonák végezték ki.  

           

       Hány kamarás a magyar népképviseleti országgyűlés 1848 nyarán?  

       • Kettő  
       • Három  
       • Egy  

           

       Melyik újságban jelentek meg a következő cikkek: Gyermekgyilkolás; Halottasházak?  

       • Pesti Hírlap  
       • Pesti Napló  
       • Magyar Hírlap  

           

       Melyik kerületben indult az 1848-as választásokon Batthyány Lajos?  

       • Sárvári kerület  
       • Pest belváros  
       • Soproni 2. számú kerület  

           

       Mi lett az ítélet Wesselényi Miklós perében?  

       • Felmentették  
       • A hűtlenség alól felmentették ugyan, de egyéb vétkeiért háromévi fogságra ítélték.  
       • A hűtlenség alól felmentették ugyan, de egyéb vétkeiért hatévi fogságra ítélték.  

           

       A Budán fogva tartott Batthyány Lajos kit kért ügyvédjének és elfogadták-e a kérését?  

       • Deák Ferencet, kérését elutasították.  
       • Kossuth Lajost, kérését elutasították.  
       • Eötvös Józsefet, kérését elutasították.  

           

       Ki az a székely-magyar tudós, aki a magyarok őshazáját Ujguriában sejtette?  

       • Székely Bánfi Frigyes  
       • Kőrösi Csoma Sándor  
       • Vámbéry Rusztem  

           

       Kik azok a „centralisták”?

       • Magyarországon ellenzéki irányzat az 1740-es években. A centralizált polgári állam hívei, a nemesi megye tág hatáskörrel bír, és ez szerintük hiba.  
       • Magyarországon ellenzéki irányzat az 1840-es években. A centralizált polgári állam hívei, a nemesi megye tág hatáskörrel bír, és ez szerintük hiba.  
       • Magyarországon ellenzéki irányzat az 1840-es években. A centralizált polgári állam hívei, a nemesi megye tág hatáskörrel bír, és ez szerintük helyes.  

           

       Ki a Pesti Hírlap kiadója?     

       • Landerer  
       • Kossuth Lajos  
       • Eötvös József  

        

       Kinek a műve: „A falu jegyzője”?  

       • Eötvös József  
       • Petőfi Sándor  
       • Jókai Mór  

           

       Milyen miniszter Mészáros Lázár a Batthyány-kormányban?  

       • Pénzügyminiszter  
       • Honvédelmi (Hadügy)  
       • Belügyminiszter  

           

       Kicsoda Lovassy László?  

       • Az országgyűlési ifjak vezetője, majd hadügyminiszter.  
       • Az országgyűlési ifjak vezetője, letartóztatták, elítélték.  
       • Az országgyűlési ifjak vezetője, letartóztatták, de felmentette a bíróság.  

           

       Kit nevezett ki Ferenc József 1867-ben miniszterelnökké?    

       • Andrássy Gyulát  
       • Deák Ferencet  
       • Batthyány Lajost  

           

       Ki vezette a reformellenzéket az 1839-40-es országgyűlésen?  

       • Széchenyi István  
       • Deák Ferenc  
       • Batthyány Lajos  

           

       Kik azok a „municipalisták”?  

       • Magyarországon ellenzéki irányzat az1740-es években. A megyei önkormányzatot értéknek tartották, a nemesi vármegyét demokratizálni kell.  
       • Magyarországon ellenzéki irányzat az1840-es években. A megyei önkormányzatot értéknek tartották, a nemesi vármegyét centralizálni kell.  
       • Magyarországon ellenzéki irányzat az1840-es években. A megyei önkormányzatot értéknek tartották, a nemesi vármegyét demokratizálni kell.  

           

       Kitől származik az idézet?

       „Magyarország a forradalom előcsarnokában áll […] s a kormány elvesztette erkölcsi erejét”  

       • Metternich  
       • Széchenyi István  
       • Batthyány Lajos  

           

       Kitől származik?

       „A kocka elvettetett! Holnap átlépem a Drávát…”  

       • Haynau  
       • Paszkievics  
       • Jelasics (Jelacic)  

           

       Mi az oka az Országos Védegylet megalakulásának?  

       • Az 1843-44-es országgyűlésen felmerült a gazdasági önrendelkezés, de lesöpörték. A hazai áruknak piacot kívánnak biztosítani.  
       • Az 1867-es országgyűlésen felmerült a gazdasági önrendelkezés, de lesöpörték. Hazai áruknak piacot kívánnak biztosítani.  
       • Az 1843-44-es országgyűlésen felmerült a gazdasági önrendelkezés, elfogadják. Hazai áruknak piacot kívánnak biztosítani.  

           

       Hogyan foglalt állást Deák Ferenc Széchenyi és Kossuth 1841-es vitájában?  

       • Kossuth mellé állt.  
       • Széchenyi mellé állt.  
       • Értelmetlennek tartotta, Batthyány Lajos a miniszterelnök-jelölt.  

           

       Az első felelős minisztérium három tagja:  

       • Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Eötvös József  
       • Batthyány Lajos, Széchenyi István, Petőfi Sándor  
       • Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Eötvös Loránd  

           

       Milyen tisztséget kapott Deák Ferenc a kiegyezés után az Andrássy-kormányban?  

       • Igazságügy-miniszter  
       • Nem vállalt tisztséget  
       • Belügyminiszter  

           

       Zichy Ödön grófot halálra ítélte egy magyar hadbíróság. Ki volt a bíróság elnöke?  

       • Görgei Artúr  
       • Klapka György  
       • Damjanich János  

           

       Ki terjesztette be az új büntetőtörvénykönyv javaslatot az 1840-es években?  

       • Deák Ferenc  
       • Széchenyi István  
       • Kossuth Lajos  

           

       Kinek a munkája a „Kelet Népe” 1841-ből?  

       • Széchenyi István  
       • Deák Ferenc  
       • Kossuth Lajos  

           

       Ki mondta? 

       „Talán igazuk van, de végezzenek velük gyorsan.”

       • Miklós orosz cár  
       • Palmerston angol külügyminiszter  
       • Ferenc József osztrák császár  

           

       Kinek a műve: „Etelka”?  

       • Vörösmarty Mihály  
       • Dugonics András  
       • Eötvös József  

        

       Kinek a műve: „Magyarország 1514”?  

       • Vörösmarty Mihály  
       • Dugonics András  
       • Eötvös József  

        

       Kinek a műve: „Zalán futása”?  

       • Vörösmarty Mihály  
       • Dugonics András  
       • Eötvös József  

           

       Ki az a magyar politikus, aki a Batthyány-kormányban és az Andrássy-kormányban is miniszter volt?  

       • Nem volt ilyen  
       • Deák Ferenc  
       • Eötvös József  

        

       Kitől származik az idézet?

       „A magyarok háromszáz év óta mindig lázadók, csaknem valamennyi Habsburg király idején törtek ki forradalmak. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni.”  

       • Haynau  
       • Ferenc József  
       • Jelasics (Jelacic)  

           

       A teljes magyar lakosság körülbelül hány százaléka rendelkezett nemesi címmel a reformkor idején?  

       • 9-10 %  
       • 1-2%  
       • 4-5%  

           

       Kitől származik az idézet? 

       „Nemzeti fény a cél. Hogy elérjed, forrj egybe magyar nép.”  

       • Kölcsey Ferenc  
       • Széchenyi István  
       • Kossuth Lajos  

           

       Kitől származik az idézet?

       „Gazdáink egy része századát előzi meg […] más része pedig úgy gazdálkodik, mint II. András idején szokás […]”  

       • Kölcsey Ferenc  
       • Széchenyi István  
       • Kossuth Lajos  

           

       Kitől származik az idézet?  

       „Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé lenni hagyja, saját nemzetét gyilkolja meg.”  

       • Kölcsey Ferenc  
       • Széchenyi István  
       • Kossuth Lajos  

           

       Kitől származik az idézet?

       „Szellemi érdekeink a szabadság alapján ápolást követelnek.”  

       • Kölcsey Ferenc  
       • Széchenyi István  
       • Kossuth Lajos  

           

       Kitől származik az idézet?  

       „Hazafit s polgárt, s csak ezt kell minden emberből nevelni.”  

       • Széchenyi István  
       • Kölcsey Ferenc   
       • Wesselényi Miklós   

           

       Kitől származik az idézet?  

       „A zsarnok fene állat, az csal de nem alkuszik. Öld meg. Mert ha te nem, megöl ő, s sírodon ünnepet ül.”  

       • Kossuth Lajos  
       • Petőfi Sándor  
       • Szemere Bertalan   

           

       Hol volt Batthyány Lajosnak kastélya?  

       • Ikervár   
       • Söjtör  
       • Sárvár  

           

       Kinek a műve az „Eltorzult magyar alkat, zsákutcás történelem”?  

       • Deák Ferenc  
       • Eötvös József  
       • Bibó István   

           

       Hol volt István főhercegnek, a magyar nádornak kastélya?  

       • Ikervár  
       • Alcsút   
       • Felcsút  

           

       Ki szentesítette az „áprilisi törvényeket”?  

       • Ferenc  
       • Batthyány Lajos  
       • Ferdinánd   

           

       Kitől származik az idézet? 

       „Mert nem az a boldog ország, hol a legtöbb gazdag ember, hanem az, hol legkevesebb szegény ember vagyon.”  

       • Petőfi Sándor  
       • Deák Ferenc   
       • Kossuth Lajos  

           

       Melyik állítás igaz?  

       • Deák Ferenc az 1861-es országgyűlésen Zala megye képviselője  
       • Deák Ferenc az 1861-es országgyűlésen Pest belvárosának képviselője  
       • Deák Ferenc az 1861-es országgyűlésen Kehida képviselője  

        

       Melyik állítás igaz?  

       • Deák Ferenc 1854 novemberében eladta kehidai birtokát és Pestre költözött   
       • Deák Ferenc 1861 novemberében eladta kehidai birtokát és Pestre költözött  
       • Deák Ferenc 1855 novemberében eladta ikervári birtokát és Pestre költözött  

        

       Az alábbiak közül ki vezette a Határozati Pártot?  

       • Tisza Kálmán   
       • Tisza István  
       • Deák Ferenc  


        A cikk letölthető:
        A cikk letöltése pdf-ben

        Ugrás a cikk elejére