Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító:06-01-13)


Válogatott bibliográfia

Összeállította: Gyertyánfy András


A régi Történelemtanítás folyóirat (1955-1989) gyakran közölt a témába vágó írásokat Horizont című rovatában. Eleinte persze a keleti blokk országairól, de az 1970-es évek végétől a Nyugatról is – főleg az NSZK-ról. 1981-ben még egy kismonográfia is megjelent Nagy Erzsébet tollából: A történelemtanítás időszerű kérdései Franciaországban (Tankönyvkiadó, Budapest, 104 p.). A Történelemtanítás beszámolói szerint a kor magyar történelem-didaktikusai rendszeresen részt vettek a „baráti, szocialista országok” történelemtanításával foglalkozó nemzetközi szimpóziumokon, később a Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság és a Történész Világkongresszusok tantárgypedagógiai szekciójának ülésein. Ez a bibliográfia azonban nem terjed ki az említett írásokra, mert a történelemtanítás nagyon sokat változott azóta, s nem csak a rendszert váltó Kelet-Európában. A kezdő időpont annak a három monográfiának, illetve tanulmánykötetnek a megjelenési ideje, amely Angliáról (1989), az Egyesült Államokról (1990) és Németországról (1991) szólt, s amelyek jelentőségét Katona András írása (1992) mutatta be: Történelemtanítás „nálunk és más nemzeteknél”: hasznos segédkönyvek a hazai és nemzetközi históriaoktatás múltjáról és jelenéről az Iskolakultúra 2. évf. 19. számának 6366. oldalain. Ezekhez hasonló, összefoglaló munka sajnos azóta sem született. Az elmúlt két és fél évtizedben megjelent, alább országonkénti tagolásban felsorolt írások rövidebbek, inkább csak felvillantják egy-egy ország történelemtanításának valamely pedagógiai vagy tartalmi jellemzőjét.


Anglia, Amerikai Egyesült Államok, Kanada

 • Batho, R. G. (1995): A történelemtanítás napjaink Angliájában. Módszertani Lapok. Történelem. 2. évf. 2. sz. 2527.
 • Kojanitz László (2013): A történelmi gondolkodás fejlesztése. Iskolakultúra XXIII. évf. 2. sz. 2847.
 • Kojanitz László (2010): A kérdésorientált (inquiry based) történelemtanítás összekapcsolása az IKT adta lehetőségekkel. Iskolakultúra XX. évf. 9. sz. 6581.
 • Kojanitz László (20052006): Angol történelemtankönyvek bemutatása I., II, III. Támpont október, 6-7., november, 67., január, 68.
 • Légrádi Judit Fruzsina (2014): A Dynamic Learning rendszer egy 2014-es angol történelemtankönyv tükrében. Történelemtanítás V. évf. 24. sz.
 • Mátrai Zsuzsa (1990): Az amerikai társadalomtudományi nevelés története: Értékek, eszmék, reformok, tantervek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 199 p. (Közoktatási kutatások?)
 • Szebenyi Péter (1989): Történelemtanítás Angliában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 183 p. (Közoktatási kutatások)
 • Szebenyi Péter (1980): Társadalomtudományi taxonómiák és tantervek az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában. In: Szabolcs Ottó (szerk.): Magyarország és a szomszéd népek: Az 1978. évi történelemtanárok nyári akadémiájának anyagából. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 125135.
 • V. Molnár László (1995): Az angol történelemtanításról. Iskolakultúra 5. évf. 1112. sz. 7476.

Ausztria, Németország, Svájc

 • Enzsöl Enikő (2013): Az észak-rajna-vesztfáliai Realschule két történelemtankönyve a német egységről. Történelemtanítás 4. évf. 1. sz.
 • F. Dárdai Ágnes (2006): Magyar és német nyelvű történelem tankönyvek kvantitatív tankönyvanalízise. „Az ókori Hellász”. Iskolakultúra XVI. évf. 2. sz. 26-32. In: F. Dárdai Ágnes: Történelmi megismerés – történelmi gondolkodás. II. (Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára XLII.) ELTE BTK –Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, Budapest, 2006, 194205.
 • F. Dárdai Ágnes (2003): Összehasonlító tankönyvelemzés egy esettanulmány példáján: Az európai integráció német, osztrák, svájci és magyar történelemtankönyvekben. Módszertani Lapok. Történelem. 10. évf. 3. sz. 122. In: F. Dárdai Ágnes: Történelmi megismerés – történelmi gondolkodás. II. (Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára XLII.) ELTE BTK –Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, Budapest, 2006, 140175.
 • F. Dárdai Ágnes (2002): Külföldi és magyar történelemtankönyvek európai integrációs képe. Iskolakultúra XII. évf. 1. sz. 6271. In: F. Dárdai Ágnes: Történelmi megismerés – történelmi gondolkodás. II. (Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára XLII.) ELTE BTK–Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, Budapest, 2006, 117139.
 • Földváry Miklós (2010): A bajor történelemérettségi. Történelemtanítás 1. évf. 2. sz.
  https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/foldvary-miklos-a-bajor-tortenelemerettsegi/
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)
 • Nagy Péter Tibor (2006): Rövid összehasonlító vázlat négy ország tankönyveinek Európa-képéről. In: Szabolcs Ottó–Katona András (összeáll.) (2006): Történelem tantárgy-pedagógiai olvasókönyv. Dokumentumok a történelemtanítás történetének és módszertanának tanulmányozásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 578581.
 • Pellens, Karl–Szabolcs Ottó (szerk.) (1991): Történelemtanítás Németországban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 180 p. (Közoktatási kutatások)
 • Tóth Judit–Vincze Orsolya–László János (2006): Történelmi elbeszélés és nemzeti identitás. Az Osztrák-Magyar Monarchia reprezentációja osztrák és magyar történelemkönyvekben. Educatio XV. évf. 1. sz. 174182.
 • Zarándy Zoltán (2001): A múlt feldolgozásának kérdései. Európai minták a társadalompolitika, a komparatív nemzetközi történelemkönyv-elemzésterületéről. Új Pedagógiai Szemle LI. évf. 10. sz. 3238.

Franciaország

Latin-Amerika

 • Letenyei László (2001): Atahualpa és Huáscar. Andokbeli országok, Bolívia, Ecuador és Peru történelemkönyveinek összehasonlítása. Századvég. 6. évf. 21. sz. 103117. In: Letenyei László (szerk.): Tanulmányok az Andokról: kultúrantropológiai írások. Kelet Kiadó, Budapest, 2014, 3657.
 • Nagy Marcel (1997): A történelem tanítása Latin-Amerikában. Klió 6. évf. 2. sz. 27.

Lengyelország

 • Bedő Orsolya (2010): A lengyel történelemérettségi. Történelemtanítás 1. évf. 1. sz.
  https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/bedo-orsolya-a-lengyel-tortenelemerettsegi/
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)
 • Nagy Péter Tibor (2006): Rövid összehasonlító vázlat négy ország tankönyveinek Európa-képéről. In: Szabolcs Ottó–Katona András (összeáll.) (2006): Történelem tantárgy-pedagógiai olvasókönyv. Dokumentumok a történelemtanítás történetének és módszertanának tanulmányozásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 578581.

Japán

 • Merényi Krisztina (2010): A történelemtankönyvek vitája Japánban. In: Háda Béla et al. (szerk.): Nemzetek és birodalmak. Diószegi István 80 éves. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest. 449460.
 • Singo, Minamizuka (2007): A japán történelemtankönyvek történelemszemléleti problémái. Történelempedagógiai Füzetek 25. sz. 103122.

Románia

 • Fleisz Judit–Fleisz János (2007): A romániai történelemtanítás helyzete és sajátosságainapjainkban. Történelempedagógiai Füzetek 25. sz. 2434.

Szerbia

 • Gaál György (2002): A hagyományápolás – történelemtanítás – csődje Jugoszláviában. Az intolerancia nagymesterei. Történelempedagógiai Füzetek 12. sz. 99115.
 • Gaál György (2001): A holocaust ismertetése a szerbiai, vajdasági történelemtankönyvekben. Történelempedagógiai Füzetek 10. sz. 169175.

Ukrajna

 • Szamborovszkyné Nagy Ibolya (2013): Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában: 19452010. „Líra” Poligráfcentrum, Ungvár. Recenzálja: Katona András (2014): Történelemtanítás a végeken egy világhatalom árnyékában. Történelemtanítás 5. évf. 24. sz.
  https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/katona-andras-tortenelemtanitas-a-„vegeken”-egy-vilaghatalom-arnyekaban-–-es-ami-utana-kovetkezett-05-02-13/
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)
 • Szamborovszkyné Nagy Ibolya (2007): Töretlenül és (szinte) változatlanul. A történelemtanítás régen és ma Ukrajnában. Történelempedagógiai Füzetek 25. sz. 1123.
 • Szamoborszkyné Nagy Ibolya (2006): A hivatalos ukrajnai történelemtankönyvekről.Történelempedagógiai Füzetek 2324. sz. 130151.
 • Szamoborszkyné Nagy Ibolya (2004): A történelemoktatás tündöklése és bukása (Reformok és kísérletek Ukrajnában) In: Gabóda Béla–Lipcsei Imre (szerk.): Közös értékeink. Poli-Print, Ungvár, 178190.
 • Szamoborszkyné Nagy Ibolya (2003): A történelemoktatás jelenlegi helyzete Ukrajnában. Történelempedagógiai Füzetek 15. sz. 121144.

Egyéb  A cikk letölthető:
  A cikk letöltése pdf-ben

  Ugrás a cikk elejére