Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító:06-01-15)


Válogatott bibliográfia

Összeállította: Gyertyánfy András


1990-ben jelent meg Szabolcs Ottó monográfiája a külföldi tankönyvek magyarságképéről, amelynek bevezetője szerint Magyarország már évtizedekkel korábban bekapcsolódott a tankönyvek idegenképével foglalkozó nemzetközi kutatásokba. A nyilvánosság számára mégis csak 1987–88-ban jelentek meg az első ilyen témájú, rövid írások, talán nem véletlenül a több szempontból semleges osztrák, svájci és szlovén vonatkozásban. Az 1990-es évtized alig néhány publikációját az ezredforduló után követte föllendülés, elsősorban a Könyv és Nevelés című folyóirat, majd 2009-ben A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században című kötet tanulmányainak köszönhetően. Az utóbbiról tájékoztat MolnárKovács Zsófia (2011): „A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században” című kötetben szereplő tanulmányok annotált bibliográfiája című írása a Történelemtanítás 2. évf. 2. számában. Gőzsy Zoltán (2011): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században című írása recenzeálja a Történelemtanítás 2. évf. 3. számában. A tükör másik oldaláról, az idegenek képéről a hazai tankönyvekben Závodszky Géza írt először az 1990-es években; ez a terület azonban máig kevesebb publikációval büszkélkedhet. A bibliográfia a címben jelzett két témát különválasztva és országok, népek szerinti bontásban közli a tételeket.

1. Magyarságkép külföldi történelemtankönyvekben

Anglia

 • Jáki László (2006): Kossuth egy angol tankönyvben. Könyv és Nevelés VIII. évf. 1. sz. 75.

Ausztria

 • Dévényi Anna (2009): Kurucokról labanc szemmel. Magyarság és magyar történelem az 1945 után megjelent osztrák történelemtankönyvekben. In: Hornyák Árpád – Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 201–216.
 • Pátrovics Péter (2006): „Indivisibiliter ac inseparabiliter”. Magyarországkép az ausztriai történelemkönyvekben. Könyv és Nevelés. VIII. évf. 1. sz. 64–70.
 • Tóth Imre (2009): Magyarország-kép az 1990 utáni osztrák és burgenlandi történelemtankönyvekben. In: Hornyák Árpád – Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 217–231.
 • Waczulik Margit (1987): Az osztrák tankönyvek magyarságképe. Történelemtanítás XXXII. évf. 4. sz. 27–32.
 • Zachar Péter (1994): Magyar történelem osztrák tankönyvekben. Iskolakultúra 4. évf. 6. sz. 27–35.

Finnország

 • Frank Gabriella (2006): Mit tanulnak a magyar történelemről a finn diákok? Könyv és Nevelés VIII. évf. 2. sz. 35–38.
 • Zaicz Gábor (1996): Finn tankönyvek magyarságképe. HungarologischeBeiträge6. sz. 159–161.

Franciaország

 • Lajtai L. László (2014): A francia közoktatás történelemkönyvei és a magyar történelem. Könyv és Nevelés XVI. évf. 1. sz. 66–75.
 • Tison, Hubert (2006): Az 1956-os magyar forradalom a francia oktatásban és a történelem tankönyvekben. Iskolakultúra XVI. évf. 11. sz. 41–46.

Horvátország

 • Jenyikné Bende Klára (2013): Magyarország a horvát általános iskolai történelem tankönyvekben. Könyv és nevelés XV. évf. 2. sz.90–104.
 • Jenyikné Bende Klára (2004): Magyarország a horvát gimnáziumi történelemtankönyvekben. Könyv és Nevelés VI. évf. 2. sz. 40–50.
 • Sokcsevits Dénes (2009): A dualista korszak horvát tankönyveinek magyarságképe. In: Hornyák Árpád – Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a középeurópai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 497–508.
 • Sokcsevits Dénes (2001): A horvát tankönyvek magyarságképe a dualizmus idején. Világtörténet. XXIII. évf. ősz/tél 76–83.

Lengyelország

 • Górny, Maciej (2006): A magyar ’56 és a prágai tavasz a lengyel történelemtankönyvekben 1989 után. Iskolakultúra XVI. évf. 11. sz. 56–60.
 • Mazur, Janina (2001): Az 1848-as forradalom a lengyel történelemtankönyvekben. Történelempedagógiai Füzetek 8. sz. 39–44.
 • Pátrovics Péter (2014): A magyar történelem eseményei a lengyelországi történelemkönyvekben és a Lengyelország-történetekben. Könyv és Nevelés XVI. évf. 3. sz. 91–105.
 • Pátrovics Péter (2006): Mi és Ti. Magyarország képéről a lengyel történelemkönyvekben. Könyv és Nevelés VIII. évf. 2. sz. 39–43.
 • Polgár Tamás (2009): Az újabb lengyelországi történelemtankönyvek magyarságképe. In: Hornyák Árpád – Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 243–258.
 • Polgár Tamás (2009): Megkopott barátság? A magyar történelem a lengyelországigimnáziumi történelemtankönyvekben. Új Pedagógiai Szemle LIX. évf. 3. sz. 68–82.

Németország

 • Mätzing, Heike Christina (2009): A Német Demokratikus Köztársaság történelem-és földrajztankönyveinek magyarság- és Magyarország-képe. In: Hornyák Árpád – Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 161–171.
 • Mätzing, Heike Christina – Vitári Zsolt (2008): Az NDK és az NSZK történelem- és földrajzkönyveinek magyarság- és Magyarország-képe. Limes XXI. évf. 3. sz. 167–192.
 • Ohe, Hans-Joachim von der (1990): Das Ungarn-Bild in den Geschichtsbüchern der Bundesrepublik Deutschland. In: Pellens, Karl (Hrsg.): Historisch-politische Bildung in unterschiedlichen Gesellschaftssystemen. Ungarn – Bundesrepublik Deutschland. Schöningh, Paderborn, 54–58.
 • Vitári Zsolt (2009): A Németországi Szövetségi Köztársaság történelem- és földrajztankönyveinek magyarság- és Magyarország-képe. In: Hornyák Árpád – Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 111–159.

Olaszország

 • Graziani Borbála (2006): A magyar történelem egy olasz tankönyvben. (Az „Ilgiornale della storia” tankönyv alapján). Könyv és Nevelés VIII. évf. 2. sz. 44–46.
 • Vizi György (1997): Hazánk az olasz középiskolai történelemtankönyvekben. Iskolakultúra 7. évf. 4. sz. 114–120.

Oroszország

 • V. Molnár László (1999): Orosz tankönyvek 1848-1849 Magyarországáról. Iskolakultúra 9. évf. 3. sz. 111–114.
 • V. Molnár László (1998): „Magyarország pacifikálása van soron”. Az 1848/49-es magyarországi események az orosz történelemtankönyvekben. Módszertani Lapok. Történelem 5. évf.4. sz. 19–24. o.

Románia

 • Nagy Mihály Zoltán (2009): A múltszemlélet „színeváltozása” Romániában. Aközös hagyományoktól a kirekesztésig. A magyarságkép változása a romániai történelemtankönyvekben 1947-1989 között. In: Hornyák Árpád – Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 411–430.
 • Zahorán Csaba (2009): Rivális nemzeti narratívák. A román és a magyar középiskolai történelemtankönyvek összehasonlító elemzése. In: Hornyák Árpád – Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 431–470.

Spanyolország

Svájc

 • Belovári Gabriella (1988): A svájci tankönyvek magyarságképe. Történelemtanítás XXXIII. évf. 4 sz. 23–25.
 • Vitári Zsolt (2009): A svájci történelem- és földrajztankönyvek Magyarország- és magyarságképe a második világháború utáni időszakban. In: Hornyák Árpád – Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 173–199.

Szerbia

 • Hornyák Árpád (2009): A szerb történelemkönyvek magyarságképe a 20. század második felében. In: Hornyák Árpád–Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 509–525.
 • Kovaćević, Katarina (2006): A jugoszláv nézőpont [1956-ról]. Iskolakultúra. XVI. évf. 11. sz. 60–72.

Szlovákia

 • Kerényi Éva (2012): Nemzetképek vizsgálata, avagy magyarok a tankönyvekben a szlovákok szemszögéből. Fórum 14. évf. 3. sz. 109–128.
 • Kollai István (2009): A szlovák középiskolai történelemtankönyvek összehasonlító jellegű bemutatása. In: Hornyák Árpád–Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 283–319.
 • Kováč, Dušan (1997): Zur Darstellung der ungarischen und slowakischen Nationalgeschichte in slowakischen Schulbüchern. Südost-Europa: Zeitschrift für Politik und Gesellschaft 46. 9–10., 500–510.
 • Kratochvíl, Viliam (2011): Etnikai sztereotípiák a történelemtankönyvek,,mi” és ,,ők” konstrukcióiban. Történelemtanítás 2. évf. 3. sz.
  https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/viliam-kratochvil-etnikai-sztereotipiak-a-tortenelemtankonyvek-mi%E2%80%9D-es-ok%E2%80%9D-konstrukcioiban-02-03-03/
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)
 • Marušiak, Juraj (2006): 1956 a szlovák történelemkönyvekben. Iskolakultúra. XVI. évf. 11. sz. 46–56.
 • Simon Attila (2009): Ugyanarról másképp. Magyarságkép a szlovák gimnáziumi történelemtankönyvekben. Rubicon 19. évf. 4. sz. 62–64.
 • Simon Attila (2008): A magyarságkép (és önkép) a jelenlegi szlovák történelemtankönyvekben. Új Pedagógiai Szemle LVIII. évf. 10. sz. 101–113.
 • Simon Attila (2006): Das Bild des Ungarntums in den gegenwärtigen slowakischen Lehrbüchern für Geschichte. In: Doležel, Heidrun – Helmedach, Andreas (Hrsg.):Die Tschechen und ihre Nachbarn. Studien zu Schulbuch und Schülerbewusstsein. Verlag Hansche Buchhandlung, Hannover, 247–259.
 • Vajda Barnabás (2009): Magyarságkép a csehszlovák történelemtankönyvekben 1950-1993. In: Hornyák Árpád–Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 259–282.
 • Zahorán Csaba (2012): Nemzetépítő történelemkönyvek Szlovákiában. Történelemtanítás 3. évf. 2–4. sz.
  https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/zahoran-csaba-nemzetepito-tortenelemkonyvek-szlovakiaban-03-02-17/
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)

Szlovénia

 • Lukács B. György (2004): Szlovén tankönyvek a magyarokról. Könyv és Nevelés VI. évf. 2. sz. 74–75.
 • Szilágyi Imre (2009): Vogrskótól a rendszerváltásig. Janus arcú magyarok a szlovén történelemtankönyvekben. In: Hornyák Árpád–Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 471–496.
 • Viski Lator László (1988): Magyar vonatkozások a szlovén gimnáziumi tankönyvekben. Történelemtanítás XXXIII. évf. 23–26.

Ukrajna

 • Bocskor Medvecz Andrea (2013): A két világháború közötti Magyarország története az ukrajnai történelemtankönyvekben. Könyv és nevelés XV. évf. 3. sz. 121–132.
 • Bocskor Medvecz Andrea (2009): Ukrajnai történelemtankönyvek képe a magyarokról és a magyar történelemről. In: Hornyák Árpád–Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 385–410.
 • Medvecz Andrea (2004): Adalékok az ukrán magyarságkép kérdéséhez. Könyv és Nevelés. VI. évf. 2. sz. 29–39.
 • Medvecz Andrea (2003): A magyar nép történetének ábrázolása az Ukrajnában megjelent általános- és középiskolai tankönyvekben. Kút II. évf. 2. sz. 43–60.(ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola kiadványa)
 • Fedinec Csilla (2009): Ukrajnai történelem- és földrajztankönyvek magyar szempontból. In: Hornyák Árpád–Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 351-383.
 • Fedinec Csilla (2008): Magyarok kerestetnek az ukrajnai történelem- és földrajztankönyvekben. Fórum X. évf. 2. sz. 15–44.
 • Popovics Vladimir (1998): Ukrán tankönyvek az 1848-as forradalmakról. Történelempedagógiai füzetek 3. sz. 140–150.

Több ország

 • Fischerné Dárdai Ágnes (2009): Az 1956-os forradalom a magyar és külföldi történelemtankönyvekben. Poszterkiállítás az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulója alkalmából a Pécsi Tudományegyetemen rendezett emlékülésen. Pécs, 2006. október 23. In: Hornyák Árpád–Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, CD-melléklet.
 • Katona András (2011): Trianon-kép a nyertesek tankönyveiben. Történelemtanítás 2. évf. 1. sz.
  https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/katona-andras-trianon-kep-a-nyertesek-tankonyveiben-02-01-09/
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)
 • Maczák Márton (2010): A magyar 1956 képe az európai tankönyvekben és tantervekben. Történelemtanítás. 1. évf. 3. sz.
  https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/maczak-marton-a-magyar-1956-kepe-az-europai-tankonyvekben-es-tantervekben-01-03-09/
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)
 • Szabolcs Ottó (2006): Európai tankönyvek magyarságképe. In: Jahn Ágnes (szerk.): Sine ira et studio. Magyar – a génektől a viseletig. ELTE BTK – Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, Budapest, 76–119.
 • Szabolcs Ottó (1999): A külföldi történelemkönyvek magyarságképe. In: Pataki Ferenc–Ritoók Zsigmond (szerk.): Magyarságkép és történeti változásai. MTA, Budapest, 123-132.
 • Szabolcs Ottó (1998): Európai tankönyvek a magyar 1848–49-ról. Történelempedagógiai füzetek 3. sz. 7–27.
 • Szabolcs Ottó (1998): A külföldi tankönyvek magyarságképe. História 20. évf. 9–10. sz. 40-42.
 • Szabolcs Ottó (1990): Külföldi tankönyvek magyarságképe. Tankönyvkiadó, Budapest, 260 p. Szemelvényeket közöl belőle: Hírünk a világban: Külföldi tankönyvek magyarságképe. In: Szabolcs Ottó–Katona András (összeáll.) Történelem tantárgy-pedagógiai olvasókönyv. Dokumentumok a történelemtanítás történetének és módszertanának tanulmányozásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006, 567–571.
 • Szabolcs Ottó (1990): Ungarnbild der Geschichtsbücher der deutschsprachigen Länder. In: Pellens, Karl (Hrsg.): Historisch-politische Bildung in unterschiedlichen Gesellschaftssystemen. Ungarn – Bundesrepublik Deutschland. Schöningh, Paderborn, 61-64.


2. Idegenek képe hazai történelemtankönyvekben

Afrika

 • Fischerné Dárdai Ágnes–Mészárosné Császár Zsuzsa (2004): Afrika-kép a magyar történelem- és földrajz tankönyvekben. Iskolakultúra. XIV. évf. 11. sz. 69–77. In: F. Dárdai Ágnes: Történelmi megismerés – történelmi gondolkodás. II. (Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára XLII.) ELTE BTK – Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, Budapest, 2006, 176–193.

Ausztria – osztrákok

 • Zachar Péter (1996): Osztrák történelem magyar tankönyvekben. Iskolakultúra VI. évf. 2. sz. 42–51.

Balkán

 • F. Dárdai Ágnes–M. Császár Zsuzsanna (2006): Magyar történelem és földrajz tankönyvek Balkán-képe. Iskolakultúra XVI. évf. 7–8. sz. 179–191.

Cigányok

 • Gyimesi Mihály (2010): Emlékezetkiesés? Cigányság a történelemtankönyvekben. Mentor. XII. évf. 3. sz. 32–33.
 • Terestyéni Tamás (2004): Fekete pont – A középiskolai történelem- és társadalomismeret-tankönyvek romákkal kapcsolatos tartalmai. Beszélő 9. évf. 5. sz. 80.

Iszlám – arab világ

 • Mikáné  Szolnoki Zsuzsanna (2003): Az arab világ és az iszlám. A magyar középiskolai történelem tankönyvek összehasonlító elemzése. Könyv és Nevelés. V. évf. 1. sz. 56–60.
 • Mikáné Szolnoki Zsuzsa (2003): Az arab világ és az iszlám. Történelempedagógiai füzetek 13–14. sz. 71–97.

Lengyelország – lengyelek

 • Ádámné Porcsalmy Éva (2001): Lengyelország története a magyar gimnáziumi tankönyvekben. In: Nagy László Kálmán (szerk.): Lengyelek és magyarok Európában. Nyelv, irodalom, kultúra – párhuzamok és kapcsolatok. Tanulmányok D. Molnár István professzor tiszteletére. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 223–236.
 • Jáki Gábor (2006): Lengyelország története a hazai középiskolai történelemkönyvekben. Könyv és Nevelés VIII. évf. 3. sz. 55–63.

Németország – németek

Oroszország – oroszok

Szlovákia – szlovákok

 • Alberty, Július (2006): Die Slowakei und die Slowaken in den gegenwärtigen ungarischen Geschichtslehrwerken. In: Doležel, Heidrun – Helmedach, Andreas (Hrsg.): Die Tschechen und ihre Nachbarn. Studien zu Schulbuch und Schülerbewusstsein. Verlag Hansche Buchhandlung, Hannover, 233–246.
 • Michela, Miroslav (2008): Közös szlovák–magyar történelem a magyarországi tankönyvekben szlovák szempontból. Új Pedagógiai Szemle LVIII. évf. 10. sz. 86–100. (benne a téma szlovák nyelvű szakirodalma)
 • Szarka László (1997): Geschichte der Slowaken und des multinationalen ungarischen Staates im Spiegel aktueller ungarischen Schulbücher. Südost-Europa: Zeitschrift für Politik und Gesellschaft 46. 9–10., 511–527.

Románia – románok

 • Zahorán Csaba (2009): Rivális nemzeti narratívák. A román és a magyar középiskolai történelemtankönyvek összehasonlító elemzése. In: Hornyák Árpád – Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 431–470.

Zsidók

 • Kovács Mónika (2000): Zsidósága magyar tankönyvekben. The American Jewish Committee, New York 39 p.

Több nép

 • Hegedűs Sándor (2002): Nemzetiségek és a magyar történelemtankönyvek I–II. Barátság 9. évf. 4. sz. 3635–3637., 5. sz. 3682–3684.
 • Závodszky Géza (2008): Nemzeti előítéletesség és internacionalizmus. Sztereotípiák, előítéletek a magyar történelemtankönyvekben (1949-1989). In: Závodszky Géza: Historia et Schola. 1. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 191–203.
 • Závodszky Géza (1996): Sztereotípiák, előítéletek a tankönyvekben. Módszertani lapok. Történelem 3. évf. 1-2. sz. 31–34.
 • Závodszky Géza (1993): Nemzeti előítéletesség internacionalista kötelességből. Sztereotípiák, nemzeti előítéletek a magyar történelemtankönyvekben. Iskolakultúra 3. évf. 15–16. sz. 7–14.  A cikk letölthető:
  A cikk letöltése pdf-ben

  Ugrás a cikk elejére