Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 06-01-14)


Válogatott bibliográfia

Összeállította: Gyertyánfy András


A bibliográfia a magyar nyelvű történelem-pedagógiai írások közül a metodikai jellegűeket tartalmazza, téma szerinti bontásban, lehetőség szerint internetes hozzáférésük feltüntetésével. A jelzett időszakban Magyarországon a történelemtanítás kérdéseit átfogóan két iker-kiadvány tárgyalta, melyekre a gyűjtemény a következő módon hivatkozik:

 • TGyak            Csepela Jánosné–Horváth Péter–Katona András–Nagyajtai Anna (2000): A történelemtanítás gyakorlata. Tantárgy-pedagógiai tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 480 p.
 • TTan               Katona András–Sallai József (2002): A történelem tanítása. Tantárgy-pedagógiai összefoglaló. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 299 p.

Az 1994 előtti szakirodalomról V. Molnár László: Történelemtanítási szakirodalmunk válogatott bibliográfiája (1958–1993) tájékoztat, mely az Iskolakultúra III. évf. (1994) 2122. számának mellékleteként jelent meg.

Ezeken kívül honlapunkon (www.tortenelemtanitas.hu) található Mucsi József: Történelempedagógiai bibliográfia 1999–2009 c. összeállítása:
http://www.tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2010/09/tortenelempedagogiai_bibliografia.pdf
(Utolsó letöltés: 2015. július 21.),
valamint Katona András szakirodalmi válogatása történelem szakmódszertanból:
http://tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2010/02/szakirodalom1.pdf
(Utolsó letöltés: 2015. július 21.)
Megtalálható ugyanitt a „Módszertani lapok: történelem (1994–2003)” és a „Történelempedagógiai Füzetek (1997–2008)” repertóriuma:
http://www.tortenelemtanitas.hu/2010/02/modszertani-lapok-tortenelem-repertorium/
(Utolsó megtekintés: 2015. július 21.), illetve
http://www.tortenelemtanitas.hu/2011/03/a-tortenelempedagogiai-fuzetek-repertoriuma/. (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)

Animáció

Belső képalkoltás, rajz

Csoportmunka

 • TGyak 302305.

Differenciálás, felzárkóztatás

 • TGyak 297300.

Drámapedagógia, szerepjáték

Elektronikus tankönyvek

Ellenőrzés, értékelés (szóbeli, írásbeli)

 • TGyak383397.
 • TTan 223230.
 • Lovrithy Endre (1997): Ellenőrzés és értékelés a történelemórán. Történelempedagógiai füzetek 1. sz. 3652.

Előzetes ismeretek feltárása, motiválás

 • Szabó Márta (1999): A motiváció lehetőségei a történelemtanításban. I. rész. Történelempedagógiai füzetek 4. sz. 1121.

Élőszó, tanári és tanulói: elbeszélés, leírás, jellemzés, magyarázat, tanulói kiselőadás, megbeszélés, vita, dramatizálás, tanári kérdések

 • TTan 103130.

Feladatok, feladatlapok készítése

 • TGyak 294-296.
 • Vilmosné Risai Mária (2001): Feladatlapok készítése és használata a történelemtanításban. Módszertani segédanyag. Történelem: tanári kincsestár 5. sz.
  F 2.1 122.

Fénykép

 • Bánffyné Kalavszky Györgyi (1994): A fénykép szerepe a történelmi megismerésben. Iskolakultúra 4. évf. 1112. sz. 124129.

Film

Forrásfeldolgozás, ismeretszerző és gondolkodási képességek fejlesztése

 • TGyak 284–291, 292294.
 • TTan 173176.
 • Katona András (2007): Forrásközpontú történelemtanítás. A szöveges történeti források elemzésének haszna és példái. Történelem: tanári kincsestár 29. sz. F 2.9 1-114.
 • Kojanitz László (2011): A forrásfeldolgozástól a kutatásalapú tanulásig. Történelemtanítás II. évf. 4. sz.
  https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/kojanitz-laszlo-a-forrasfeldolgozastol-a-kutatasalapu-tanulasig-02-04-05/
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)
 • Kojanitz László (2010): A kérdésorientált (inquiry based) történelemtanítás összekapcsolása az IKT adta lehetőségekkel. Iskolakultúra 20. évf. 9. sz. 6581.
  http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/148.html
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)
 • Ranschburg Ágnes (2004): A közös követelmények (fejlesztési feladatok) érvényesülése a történelemtanításban. Történelem: tanári kincsestár 17. sz. H 1.14 112.

Hanganyagok

 • TTan 184185.

Időben való tájékozódás, kronológia

 • TGyak 254262.
 • TTan 119124.

Internet, számítástechnika

 • Bánki István (2001): Multimédia-eszközök a történelemtanításban és a tanári háttérmunkában. Segédanyag multimédia-eszközök felhasználására. Történelem: tanári kincsestár 3. sz. H 1.1 114.
 • Bánki István (1997): Multimédia eszközök alkalmazása a történelemtanításban. Történelempedagógiai füzetek 1. sz. 5374.
 • Farkas Zoltán (2002): A számítástechnikai eszközök a történelemtanításban. Nyelvünk és kultúránk 123. sz. 5662.
 • Farkas Zoltán (1999): Az informatikai eszközök felhasználása a történelem tanításában. Új Pedagógiai Szemle 49. évf.11. sz. 7580.
  http://epa.oszk.hu/00000/00035/00032/1999-11-in-Farkas-Informatikai.html
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)
 • Kiss Boda Ferenc (2002): Internet és történelem. Hogyan hasznosítható a számítástechnika a történelem oktatásában? Könyv és Nevelés 4. évf. 1. sz., 79.
  http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=298
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)

Internetes adatbázisok

Játék

 • Margraf, Erik (2010): Versenyfutás Afrikáért. Szituációs játék Afrika gyarmatosításáról. Történelem: tanári kincsestár 40. sz. H 1.47 124.
 • ¦        Módszertani bevezető a játékos feladatokhoz. Pedagógiai segédanyag az általános és a középiskolák számára (2003). Történelem: tanári kincsestár 2003. 12. sz. F 5.1 14.

Kép, ábra, táblai rajz

 • TTan 176184.
 • Molnár László (2001): A tankönyvi illusztráció mint megismerési bázis. Történelempedagógi Füzetek 8. sz. 5776.
 • Száray Miklós (2010): Az ábrák szerepe a történelemtanításban. In: Kaposi József – Katona András (szerk.): Fortiter et constanter. A hetvenesztendős Závodszky Géza köszöntése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 233248.

Könyvtár

 • TGyak424431.

Levéltár

 • Gera ZsófiaSzabó DorottyaTóth Anita – Trostovszky Gabriella (2008): Miről mesél a levéltár? (1. rész). Kompetenciafejlesztő munkalapok általános iskolások és középiskolások számára. Történelem: tanári kincsestár 32. sz. H 2.1 130.
 • Gera ZsófiaSzabó DorottyaTóth Anita – Trostovszky Gabriella (2008): Miről mesél a levéltár? (2. rész). Kompetenciafejlesztő munkalapok általános és középiskolások számára. Történelem: tanári kincsestár 33. sz. H 2.2 120.
 • Toma Katalin (1997): A levéltár szerepe a történelemoktatásban. Iskolakultúra 7. évf. 10. sz. 9699.
  http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/index.htm
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)

Mobiltelefon

Modellezés

 • Ősz Gábor (1995): Modellezés a történelemtanításban. Módszertani lapok. Történelem 2. évf. 4. sz. 2021.
 • Ősz Gábor (2006): Alternatív módszerek a tanórán kívüli történelemtanításban. Történelem: tanári kincsestár 23. sz. H 1.20 16.

Módszerek együttese

Múzeum, kiállítás

 • TGyak 410424.
 • TTan 252258.
 • Bánki István (2013): Történelem a mának? – kiállítás kortársvezetéssel. Történelemtanárok Egylete 2013. május 29.
  http://www.tte.hu/toertenelemtanitas/toertenelemtanitas-a-gyakorlatban/7716
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)
 • Dobozy Nóra Emőke (2011): Múzeumi módszerek a történelemtanításban. A magyar barokk korszaka. Történelem: tanári kincsestár 42. sz. H 2.4 118.
 • Foghtűy Krisztina (2001): Régi és új feladatok a múzeumpedagógiában. Módszertani lapok. Történelem 8. évf. 3. sz.1015.
 • Koncz Erzsébet–Szabolcs Ottó (1995): Történelemtanítás és múzeum: múzeumpedagógiai segédkönyva tanárok és a muzeológusok részére. Korona Kiadó, Budapest. 68 p.
 • Matuz Edit (2012): A Múzeumok és Látogatók Alapítvány két kiadványáról. Történelem: tanári kincsestár 46. sz. G 3.3 16.
 • Matuz Edit (2006): „Keresd a kincset!” Gondolatok a múzeumpedagógiai kiadványokról. Történelem: tanári kincsestár 23. sz. H 1.22 116.
 • Matuz Edit (2007): Múzeumpedagógiai kiadványok a történelemtanításban. Történelem: tanári kincsestár 28. sz. H 1.34 118.
 • Sík László (2005): Diákok a múzsák templomában – avagy a múzeumpedagógia kompetenciái. Célok és tapasztalatok. Történelempedagógiai Füzetek 18. sz. 6469.
 • Vadász Viktorné (2000): Múzeumbontogató.Módszertani lapok. Történelem 7. évf. 3. sz. 21-26.

Oral history, interjú, családtörténet

Óratervezés

Prezentáció (ppt)

Projekt, portfólió, házi dolgozat

 • TGyak 301302.
 • TTan 189192.
 • Gönczöl Enikő (2014): A történelmi tudás hálózata. Történelemtanárok Egylete 2014. április 30.
  http://www.tte.hu/toertenelemtanitas/toertenelemtanitas-a-gyakorlatban/7914-goenczoel-enik-a-toertenelmi-tudas-halozata
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)
 • Hídvégi Gabriella (2008): A diktatúra fogalmának tanítása projektmódszerrel. Történelem: tanári kincsestár 30. sz. H 1.37 120.
 • Makk Gábor (2010): „Az út a fontos, nem az út vége!” A portfólió, mint fejlesztési módszer adaptivitása a történelemtanulásban és –tanításban. Történelemtanítás I. 3. szám
  https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/makk-gabor-%E2%80%9Eaz-ut-a-fontos-nem-az-ut-vege%E2%80%9D-a-portfolio-mint-fejlesztesi-modszer-adaptivitasa-a-tortenelemtanulasban-es-%E2%80%93tanitasban-01-03-05/
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)
 • Miklósi László (2012): Légy önálló! Egy szabadon választott téma feldolgozása nyolcadik osztályban Történelemtanárok Egylete 2012. május 29.
  http://www.tte.hu/toertenelemtanitas/toertenelemtanitas-a-gyakorlatban/7494
  (Utolsó megtekintés: 2015. július 21.)
 • Pivárcsi István (2011): A Zrínyi család helye és szerepe a magyar történelemben. Játékos történelemtanulási projekt általános és középiskolák számára. Történelem: tanári kincsestár 44. sz. I 2.2 130.
 • Pivárcsi István (2011): Az Esterházy család helye és szerepe a magyar történelemben. Játékos történelemtanulási projekt általános és középiskolások számára. Történelem: tanári kincsestár 43. sz. I 2.1 136.
 • Pivárcsi István (2010): A boszorkányság története. Játékos történelemtanulás projekt általános és középiskolások számára. Történelem: tanári kincsestár 38. sz. H 1.44 120.
 • Szokody Sándorné (1995): Házi dolgozatok a nyolcosztályos gimnázium történelemtanításában. Iskolakultúra 5. évf. 1-2. sz. 143146.
 • Szűcs Csabáné Buzás Klára (2000): A projekt módszer szerepe és lehetőségei a történelem tanításában. Pedagógiai műhely 25. évf. 4. sz. 1620.

Sajtó, újságok

 • Horváth György (1997): A sajtóanyag felhasználási módszerei a történelemtanításban Történelempedagógiai Füzetek 1. sz. 109119.

Szépirodalom és ismeretterjesztő művek

 • TGyak179-184.
 • Kutasiné Szabó Piroska (2001): Történelemtanítás és szépirodalom. Történelempedagógiai füzetek 8. sz. 7796.
 • Nagy Attila (1999): Történelemtanítás és szépirodalom. Könyvtári levelező/lap 11. évf. 7. sz. 911.

Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség,esszéírás

 • TGyak 291292.
 • Gyulai Zsuzsanna (2007): A történelmi esszé követelményei a kétszintű érettségi vizsgák tapasztalatai alapján. Történelem: tanári kincsestár 29. sz. F 2.8 110.

Tananyag megszilárdítása

 • TTan 220222.

Tanulmányi kirándulás

 • TGyak 444452.
 • Csorba Csaba (2000): Gondolatok a tanulmányi kirándulásokról. Tapasztalatok – ötletek. MódszertaniLapok. Történelem 7. évf. 4. sz. 1722.
 • Szabolcs Ottó (2004): Műemléki séták – tanulmányi kirándulások. Pedagógiai segédanyag. Történelem: tanári kincsestár 17. sz. F 6.1 14.
 • Titkos Sándorné (2008): Történelemórák történelmi helyszínen. Fókusz 10. évf. 1. sz. 118124.

Térképhasználat, topográfia:

Versenyek

 • TGyak 452459.
 • Ősz Gábor (2002): Történelmi vetélkedők szervezése és lebonyolítása. Pedagógiai segédanyag. Történelem: tanári kincsestár 8. sz. F 2.3 114.
 • Ősz Gábor (2003): Egy nemzetközi történelmi vetélkedő szervezésének tapasztalatai. Pedagógiai segédanyag. Történelem: tanári kincsestár 13. sz. F 2.6 112.  A cikk letölthető:
  A cikk letöltése pdf-ben

  Ugrás a cikk elejére